Nyheter

Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven

Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven Mens aksjelovutvalget med stor entusiasme har forsøkt å fjerne unødige redegjørelser går man motsatt vei i arbeidsmiljøloven. Etter både arbeidsmiljøloven § 14 A-2 og § 14 A-4 skal det utarbeides en «redegjørelse». Redegjørelsen skal inneholde hvorfor man...

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Konkurransebegrensninger og arbeidsmiljøloven. Hva nå? Moderne næringsliv balanserer mellom den absolutte konkurranse og vernet om komparative fortrinn slik vi kjenner det gjennom IPR-strategier. Mens mulighetene for å varemerkebeskytte og på andre måter oppnå eneretter går utvikling motsatt vei på arbeidsrettens...

Les mer

Et skråblikk på en advokats hverdag

Lurer du på hvordan en advokats hverdag kan være? Ta en titt på denne videoen - filmavisen anno 1950? :)

Les mer

Finansskatt på holdingselskap!?

Regjeringen lager ny skatt; angivelig for å kompensere for «manglende skattlegging av finansielle tjenester»

Les mer

Søk