Bruk tiden riktig – på det som er viktig!

1. sep 2023 | Regnskap og revisjon

«9 av 10» regnskapsførere bruker alt for mye tid på de minst viktige tingene – tror vi… Dette håper vi å gjøre noe med, og har derfor utviklet Accounting Quality Management – AQM.

Hva er AQM?

AQM er kort sagt; riktig oppdragsdokumentasjon med juridisk tyngde.

I AQM finner du de viktigste avtalene og kundebrevene du trenger for å sikre deg trygg og riktig oppdragsdokumentasjon på dine regnskapsoppdrag.

Regnskapsbransjens behov for etterlevelse av stadig nye regulatoriske krav på den ene siden, og lønnsomhet og god kundepleie på den andre, har gjort at vi over tid har utviklet AQM. Vi håper at AQM vil bidra til å forenkle kvalitetsarbeidet i regnskapsbransjen. AQM er et supplement til ditt kvalitetssystem, hvor du enkelt henter ut de dokumentene du til enhver tid har bruk for og implementerer dem i ditt kvalitetssystem

Dokumentene er spesielt tilpasset PowerOffice Go Quality.

AQM er en dynamisk dokumentsamling som gjør at dokumentene til enhver tid vil være oppdaterte i forhold til endringer i f.eks. regelverk, og det vil løpende komme nye dokumenter som vil være aktuelle i en regnskapsførers hverdag.

I AQM finner du det viktige avtalene

I AQM vil du finne vår oppdragsavtale både på norsk og engelsk i ny moderne drakt. I tillegg har vi utarbeidet en kommentarutgave som skal hjelpe deg med riktig utfylling. Standardvilkårene er oppdaterte i tråd med ny regnskaps- og hvitvaskingslovgivning, og disse finner du også på engelsk.

Av andre viktige avtaler inneholder AQM den mye etterspurte supportavtalen og flere forskjellige rådgivningsavtaler.

Kundekommunikasjon

Får å bli bedre og mer effektive i kommunikasjonen med kundene har vi i AQM utarbeidet en rekke standardtekster du kan benytte overfor dine kunder. Her finner du alt fra oppfølging av avvik, innkalling til oppfølgingssamtaler, rutiner for onboarding av nye kunder og mye, mye mer. Tekstene er formulert ut fra et juridisk ståsted slik at du er sikret i oppdrag med irregulær utvikling.

AQM-portalen

AQM-portalen er skybasert og enkel i bruk, og innlogging skjer via Vipps. Du får umiddelbart varslinger om endringer, nyheter og nye dokumenter, slik at du hele tiden er oppdatert.

Med AQM får du;

• De viktige avtalene
• Kundeoppfølging
• Standardtekster og kundebrev for avvikshåndtering
• Juridisk bistand
• Rabatterte kurs og webinarer
• Løpende oppdateringer og nyheter
• Enkel tilgang via AQM-portalen

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146