Russlands invasjon av Ukraina har medført en rekke omfattende sanksjoner, som blant annet handelsrestriksjoner og utestenging av Russland fra det internasjonale Swift-nettverket. Frem til nå har det vært uklart hvilke rettslige konsekvenser sanksjonene vil ha for...