Selskap og aksjonærer


Advokatfirmaet Strandenæs har lang og omfattende erfaring med praktisk selskapsrett, strategirådgivning og styrerådgivning. Selskapsrettslige spørsmål av ulik kompleksitet oppstår i nærmest ethvert oppdrag, og er ofte en integrert del i de oppdragene vi er involvert i. Vi bistår deg med rådgivning, sikring av korrekt selskapsdokumentasjon – og prosesser og forhandlinger og tvisteløsning.

De fleste forretningsadvokater har et nært forhold til aksjeselskapsretten. Vi mener at selskapsrett må sees i sammenheng med andre rettsområder som skatt, avgift og arbeidsrett, og ikke minst må selskapsrettslige valg baseres på en nøye gjennomtenkt strategi. Selskapsrettslige valg er også basert på økonomiske realiteter, og advokatfirmaet Strandenæs bruker derfor tid på å finne tilnærminger til selskapets valgte strategi.

Vår selskapsrettslige rådgivning knytter seg blant annet til ansattes medeierskap, etablering av flere aksjeklasser, utforming og revidering av aksjonæravtaler og opptak av nye aksjonærer, emisjoner, lån mellom nærstående, egenkapitaltransaksjoner og planlegging og gjennomføring av generalforsamlingsbeslutninger. Vi bistår også ved aksjonærkonflikter og konflikter knyttet til uttreden og innløsning av aksjer. 

Hos oss har vi særlig fokus på godt styrearbeid, og holder jevnlige samlinger gjennom vårt styrenettverk Stellarius, kurs og nettkurs. Styret er ansvarlig for selskapets drift og skal proaktivt ta del i utviklingen av selskapet. Styrearbeid skal være verdiskapning med en sikker hånd på virksomhetens strategiutvikling. Vi har en praktisk tilnærming til styrearbeid, og flere av våre advokater er styrerådgivere til en rekke styrer for å sikre et eksternt fokus, tilføye kunnskap innen generelt styrearbeid og for å sikre riktig fokus på styrets ansvar og beslutninger. Vi bistår også i saker om styremedlemmers erstatningsansvar.

Se også: organisering av virksomhet

 


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg