Kjøp og salg av virksomhet

Vurderer du å kjøpe eller selge en bedrift? Kjøp og salg av bedrifter, salg av kundeportefølje og virksomhetsoverdragelser er begreper som i selskapsretten refererer seg til transaksjoner. Det er mange typetilfeller og ulike case som skjuler seg bak en transaksjon, og ingen caser er like. Advokatfirmaet Strandenæs har lang erfaring med disse ulike transaksjonsformene, og rådgir deg gjennom hele prosessen.

Hos oss bistår vi deg med alt fra utarbeidelse av prospekt, kartlegging av potensielle kjøpere, klarlegging av strategi og selskapsgjennomgang, kontakt med interessenter, fremforhandling av avtaler og avklaring av vilkår, due diligence og oppgjør.

 

Vi ønsker å være en effektiv prosjektleder og å sikre god kommunikasjon med alle involverte aktører for at transaksjonen skal bli så smidig som mulig. Vår transaksjonsrådgivning er preget av inngående bransjekunnskap, regnskaps – og revisjonskompetanse, skatterett og arbeidsrett.

Vi mener at transaksjonsrådgivere skal se og identifisere klientens totale behov i en transaksjon, og derfor jobber vi på tvers av fagområder slik at du får bistand av høy kvalitet på ethvert stadium av transaksjonen. Det er ikke til å komme fra at den menneskelige faktor ofte er den mest krevende – og den mest givende – i enhver transaksjon.

Gründere som selger livsverket sitt, ledere som kjøper sin arbeidsgiver, såkalt «management-buyout», mennesker som ønsker å skape større verdier sammen med andre fremfor alene, synergieffekter, generasjonsskifter – alt handler i bunn og grunn om mennesker og deres fremtid.

Siste innlegg innen kjøp og salg av virksomheter

Svenskene kommer!

Svenskene kommer!

Motsatt svenskehandel i transaksjonsmarkedet – hva er din bedrift verd? Med stigende renter og global usikkerhet, skulle man kanskje tro at det er vanskeligere å finne kjøpere til norske bedrifter. Dette er det imidlertid lite som tyder på. Vi oppfatter at det er stor...

Salg og kjøp av virksomhet

Salg og kjøp av virksomhet

Salg og kjøp av bedrifter i profesjonell målestokk krever kunnskap om- og mestring av markedsføring, bedriftsøkonomi, kontraktsrett, bransjesektor og nettverk, strategi samt prosess- og prosjektledelse. Årsaken til å selge sin bedrift kan være mangefasettert: Det kan...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg

Fant ingen felt.