Skatt og avgift

Praktisk skatterett er en integrert del av de oppdrag vi er involvert i. Vi har bred erfaring i behandling av skatte- og avgiftssaker.

Spisskompetanse

Våre advokater har lang bakgrunn fra Skatteetaten, og har prosedert en rekke tyngre skattesaker. Vi har spisskompetanse innenfor skatterådgivning, skatteklager, og kommunikasjon med Skatteetaten.

Få kjenner bransjene bedre

Vårt store fortrinn er at vi jobber tett på regnskaps- og revisjonsbransjen, og få kjenner disse bransjene bedre enn oss. Når Skatteetaten tar kontakt med deg – for det kommer de til å gjøre – er vi det riktige advokatfirmaet å kontakte.

Få kjenner bransjene bedre

Vårt store fortrinn er at vi jobber tett på regnskaps- og revisjonsbransjen, og få kjenner disse bransjene bedre enn oss. Når Skatteetaten tar kontakt med deg – for det kommer de til å gjøre – er vi det riktige advokatfirmaet å kontakte.

Siste innlegg innen skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett og skatteregimet

Revidert nasjonalbudsjett og skatteregimet

Sjeldent har det vært knyttet så stor spenning til revidert nasjonalbudsjett som når regjeringen Støre legger dette frem. Hvilke nye skatteregler vil Støre og Vedum nå innføre? I denne korte filmen gjennomgår Torstein Feldborg og Harald F. Strandenæs hovedtrekkene på...