Arbeidsliv og HR

Ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Ingen rådgivningsområder som arbeidsliv og HR er mer preget av grensegangen mellom næringslivet og privatlivet. Som rådgivere skal vi møte mennesket med respekt og forståelse, og bedriften med fokus på økt lønnsomhet og optimal organisering.

Arbeidsgiver

I advokatfirmaet Strandenæs bistår vi først og fremst arbeidsgiver i den individuelle arbeidsretten. Bistanden knytter seg typisk til følgende områder:

• Arbeidsavtaler og tillegg til arbeidsavtaler
• Konkurranse – og kundeklausuler
• Illojale ansatte
• Oppsigelse og avskjed
• Forhandlinger
• Sluttavtaler

Skreddersydde arbeidsavtaler

Vi må erkjenne at rettslig behandling av oppsigelser er noe av det mest destruktive advokater kan befatte seg med. Nettopp derfor bistår vi med å utforme skreddersydde arbeidsavtaler og gode og tydelige instrukser slik at forventningene avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at en tvist havner i domstolene.

Skreddersydde arbeidsavtaler

Vi må erkjenne at rettslig behandling av oppsigelser er noe av det mest destruktive advokater kan befatte seg med. Nettopp derfor bistår vi med å utforme skreddersydde arbeidsavtaler og gode og tydelige instrukser slik at forventningene avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at en tvist havner i domstolene.

GDPR og IT

I tillegg til de tradisjonelle tvistene på arbeidsrettens område ser vi nå nye minefelt knyttet til GDPR og IT, som innsyn i arbeidstakers e-post og jobbtelefon, lagring av arbeidstakers personopplysninger, varslingssaker og IT-sikkerhet. Vi kan GDPR, og utarbeider rutiner for din bedrift og gir deg veiledning på disse områdene. Er du for eksempel klar over at alle bedrifter med mer enn fem ansatte skal ha varslingsrutiner? Typisk rådgivning vi bistår med er:

• Incentivordninger (bonus og ansattaksjer)
• Personalorganisering
• Rutiner, compliance og GDPR
• Covid-19 (permittering, hjemmekontor, organisering mv.)

En vei ut

Vår rådgivning og bistand i arbeidsretten er preget av respekt for enkeltmennesket, samtidig som vi har en stor respekt for bedrifters behov for gode arbeidstakere som er lojale og som skaper overskudd og verdier. Det er ikke til å komme i fra at arbeidsrettskonflikter ofte bare har tapere, og ofte er konfliktene mer preget av følelser enn fornuft. Vi hjelper til å sortere følelser og faktum, og finner en vei ut av uføret og fastlåste situasjoner.

En vei ut

Vår rådgivning og bistand i arbeidsretten er preget av respekt for enkeltmennesket, samtidig som vi har en stor respekt for bedrifters behov for gode arbeidstakere som er lojale og som skaper overskudd og verdier. Det er ikke til å komme i fra at arbeidsrettskonflikter ofte bare har tapere, og ofte er konfliktene mer preget av følelser enn fornuft. Vi hjelper til å sortere følelser og faktum, og finner en vei ut av uføret og fastlåste situasjoner.

Siste innlegg innen Arbeidsliv og HR

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

1. juli 2024 endres kravene til innholdet i arbeidsavtaler. Her går Vibeke Aasen Eriksrud gjennom hva dette betyr i praksis. Se også vår artikkel om temaet. https://youtu.be/tl1O-BRk-y8 Trenger du bistand til å oppdatere deres arbeidsavtaler, eller har behov for...

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i arbeidsmiljøloven (aml.). Arbeidsavtalene skal etter dette inneholde en rekke nye opplysninger. Det er også vedtatt noen mindre endringer i reglene for midlertidig ansettelser, deltidsansatte og...