Arbeidsliv og HR


Ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Ingen rådgivningsområder som arbeidsliv og HR er mer preget av grensegangen mellom næringslivet og privatlivet. Som rådgivere skal vi møte mennesket med respekt og forståelse, og bedriften med fokus på økt lønnsomhet og optimal organisering.

I advokatfirmaet Strandenæs bistår vi først og fremst arbeidsgiver i den individuelle arbeidsretten. Bistanden knytter seg typisk til følgende områder:

• Arbeidsavtaler og tillegg til arbeidsavtaler
• Konkurranse – og kundeklausuler
• Illojale ansatte
• Oppsigelse og avskjed
• Forhandlinger
• Sluttavtaler

Vi må erkjenne at rettslig behandling av oppsigelser er noe av det mest destruktive advokater kan befatte seg med. Nettopp derfor bistår vi med å utforme skreddersydde arbeidsavtaler og gode og tydelige instrukser slik at forventningene avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at en tvist havner i domstolene.

I tillegg til de tradisjonelle tvistene på arbeidsrettens område ser vi nå nye minefelt knyttet til GDPR og IT, som innsyn i arbeidstakers e-post og jobbtelefon, lagring av arbeidstakers personopplysninger, varslingssaker og IT-sikkerhet. Vi kan GDPR, og utarbeider rutiner for din bedrift og gir deg veiledning på disse områdene. Er du for eksempel klar over at alle bedrifter med mer enn fem ansatte skal ha varslingsrutiner? Typisk rådgivning vi bistår med er:

• Incentivordninger (bonus og ansattaksjer)
• Personalorganisering
• Rutiner, compliance og GDPR
• Covid-19 (permittering, hjemmekontor, organisering mv.)

Vår rådgivning og bistand i arbeidsretten er preget av respekt for enkeltmennesket, samtidig som vi har en stor respekt for bedrifters behov for gode arbeidstakere som er lojale og som skaper overskudd og verdier. Det er ikke til å komme i fra at arbeidsrettskonflikter ofte bare har tapere, og ofte er konfliktene mer preget av følelser enn fornuft. Vi hjelper til å sortere følelser og faktum, og finner en vei ut av uføret og fastlåste situasjoner.

Siste innlegg innen Arbeidsliv og HR

Har dere fått en varslingssak på bordet?

Har dere fått en varslingssak på bordet?

Varslingssaker er krevende for alle involverte. Media elsker å grave i, og bruke store bokstaver når de omtaler varslingssaker, og ingenting er som David mot Goliat, den lille ansatte mot den store arbeidsgiveren. Selv om de fleste varslingssakene ikke havner i media,...

Vanskelige ansatte

Vanskelige ansatte

Både Oljefondet og IKEA har vært i tingretten med arbeidsrettssaker nylig. I Oljefondets sak falt dommen denne uken og fondet ble frikjent, mens IKEA venter på dom. Sakene har klare fellestrekk, og er av interesse for alle bedrifter som har ansatte. Det disse sakene...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg

Fant ingen felt.