Organisering av virksomhet


Alle virksomheter, enten de er privateide og kommersielle eller ideelle og foreningsbaserte, krever at eierskap og arbeidsinnsats organiseres i en forretningsmodell. All forskning og erfaring viser at suksess i næringslivet henger nært sammen med god og hensiktsmessig organisering. Advokatfirmaet Strandenæs stiller deg de riktige spørsmålene og bistår deg i organisering og strukturering av din virksomhet.

Typiske problemstillinger vi bistår med er:

• Strategi og strukturering
• Etablering av holdingstruktur
• Fusjon og fisjon
• Etablering og avvikling
• Indre selskapsstruktur
• Avdelinger og NUF

Organisering av virksomhet preges av at man må ta hensyn til både økonomiske forhold, operative krav, strategi, skattemessige konsekvenser og lovpålagte krav. Typiske eksempler på dette er konserninterne transaksjoner, spørsmål om skattemessig gjennomskjæring og risikospredning. Vi hjelper deg med valg av selskapsform og utforming og revidering av selskapsavtaler.

Ved organisering av virksomhet er også generasjonsskifter et helt sentralt og viktig tema, både for virksomheten og privatpersonene bak. Generasjonsskifter er ofte tidkrevende og komplekse prosesser som krever grundig planlegging for å sikre verdier, familiefreden og økonomien i overgangen.

Selskapsrettslig organisering kan også være skattemessig motivert. Vi bistår deg i vurderingen av plassering av eiendeler, eierskap og skattemessig optimalisering.

Siste innlegg innen organisering av virksomhet

Snart tid for å søke om strømstøtte

Snart tid for å søke om strømstøtte

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd som følge av ekstraordinære strømutgifter. Høringsfristen er 11. november. Ifølge høringsnotatet tas det sikte på at ordningen vil åpne for søknader i...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg