Regnskap og revisjon

Få advokatfirmaer i Norge kjenner regnskaps – og revisjonsbransjen bedre enn oss. Bransjen er i stadig utvikling, og i en tid der tradisjonelle regnskapsoppgaver blir byttet ut med intelligente applikasjoner, og regnskapsmedarbeidere blir erstattet av IT-konsulenter, reises det helt nye og spennende problemstillinger vi ønsker å sette vårt preg på.

Fremtidens regnskapsbyrå

Det er neppe noen bransje som vel har forandret seg så drastisk på så kort tid som regnskapsbransjen. Hvordan ser fremtidens regnskapsbyråer ut, og hva er morgendagens utfordringer? IT, opphavsrett, eierskap til lisens og eiendomsrett til regnskapsmateriale i felles skysystemer er bare noen stikkord som preger bransjen mer og mer. Vi er en sparringspartner for deg som driver eller eier regnskaps- eller revisjonsforetak og vil være en aktør som henger med i utviklingen.

Norges største aktører

Advokatfirmaet Strandenæs utarbeider oppdragsavtaler og standard oppdragsvilkår for regnskapsforetak i SMB-markedet, men også for noen av Norges største aktører i bransjen. Vi har laget oppdragsavtalen til PowerOffice Go og Go Quality, og vi kjenner systemleverandørene i markedet.

Norges største aktører

Advokatfirmaet Strandenæs utarbeider oppdragsavtaler og standard oppdragsvilkår for regnskapsforetak i SMB-markedet, men også for noen av Norges største aktører i bransjen. Vi har laget oppdragsavtalen til PowerOffice Go og Go Quality, og vi kjenner systemleverandørene i markedet.

Typiske avtaler vi utarbeider for deg er:

• Oppdragsavtaler og leveransevilkår
• System – og vedlikeholdsavtaler
• Konsulent – og rådgivningsavtaler
• Lisensavtaler
• Supportavtaler

Internkontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner

Vi håndterer løpende tilsynssaker og innrapporteringer hos Finanstilsynet, klagesaker til Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og klagesaker til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. Vi har en praktisk forståelse for regnskapsarbeid og kjenner kravene til internkontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner i bransjen og hvilke krav Finanstilsynet stiller til den praktiske etterlevelsen av disse.

Innrapporteringer til Finanstilsynet og klager til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge er ofte forbundet med en misfornøyd regnskapskunde. Vi bistår i tvister om sluttoppgjør, stansningsrett, tilbakeholdsrett og stenging av regnskapssystem.

Internkontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner

Vi håndterer løpende tilsynssaker og innrapporteringer hos Finanstilsynet, klagesaker til Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og klagesaker til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. Vi har en praktisk forståelse for regnskapsarbeid og kjenner kravene til internkontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner i bransjen og hvilke krav Finanstilsynet stiller til den praktiske etterlevelsen av disse.

Innrapporteringer til Finanstilsynet og klager til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge er ofte forbundet med en misfornøyd regnskapskunde. Vi bistår i tvister om sluttoppgjør, stansningsrett, tilbakeholdsrett og stenging av regnskapssystem.

Siste innlegg innen regnskap og revisjon

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Etter at Skatteetaten ga utsatt frist til 21. august 2023 for innlevering av skattemeldingen, har mange erfart å få gebyr for sent innlevert årsregnskap til regnskapsregisteret. Fristen til regnskapsregisteret ble nemlig ikke endret samtidig. Som følge av dette har...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg

Fant ingen felt.