Alle advokatene i Advokatfirmaet Strandenæs er medlemmer av den norske advokatforening (MNA). Vi har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og er underlagt klageordningen for advokattjenester.

Vi har et sett med generelle oppdragsvilkår som gjelder for all juridisk bistand vi yter, med mindre noe annet er avtalt. Våre generelle oppdragsvilkår kan du finne her. Oppdragsvilkårene suppleres av en oppdragsbekreftelse du som klient vil motta når vi påtar oss et advokatoppdrag.

Oppdraget – advokaten og klienten

Ethvert oppdrag starter med en innledende klientkonferanse der vi forsøker å kartlegge grunntrekkene i saken.

Oppdragsstrategi

Gjennom en analyse av ditt behov, din situasjon og våre arbeidsbetingelser, trekker vi opp en generell saksstrategi. Vi har som mål aldri å utsette klienten for arbeid vi ikke tror skaper positiv verdi.

Prosjektledelse

Godt advokatarbeid er god prosjektledelse. Ved å samle riktige ressurser i oppdraget, kartlegge neste milepæl og å drive saken fremover, er det vårt mål at du skal føle deg trygg med oss på laget.

Klienten er sakens viktigste ressurs

Det viktigste bidrag i enhver sak er en engasjert og orientert klient. Vi legger stor vekt på å holde våre klienter løpende oppdatert underveis i oppdraget, både på sakens faktiske og rettslige sider.

Hva mener du er en god advokat?