Personvernerklæring for advokatfirmaet Strandenæs

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatfirmaet Strandenæs AS behandler personopplysninger. Advokatfirmaet Strandenæs er behandlingsansvarlig for personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen.

1. Formålet med behandling av personopplysninger
1.1 Behandling av personopplysninger for å utføre advokatoppdrag

For å utføre advokatoppdrag er det nødvendig å behandle personopplysninger. Advokatfirmaet Strandenæs behandler personopplysninger om klienter, motparter, vitner, sakkyndige og andre personer som har relevant tilknytning til advokatoppdragene. Eksempler på disse personopplysningene er navn, telefonnummer, stilling, fakturainformasjon og e-postadresse. Behandling av personopplysninger om våre klienter har grunnlag i den konkrete oppdragsavtale med klienten.

Ved etablering av et klientforhold vil Advokatfirmaet Strandenæs foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 (1) c).

For motparter, vitner mv. skjer behandlingen med hjemmel i GDPR artikkel 6 (1) f).

Advokatfirmaet Strandenæs har også grunnlag for å behandle sensitive personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. GDPR artikkel 9 (2) f), jf. GDPR artikkel 6 (1) f).

Som ledd i utførelsen av advokatoppdrag kan vi være pålagt å utlevere personopplysninger til motparter, domstolen, forvaltningen mv.

1.2 Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, tidligere og potensielle klienter og samarbeidspartnere for å markedsføre våre tjenester. Eksempler på markedsføringsaktiviteter er utsendelse av nyhetsbrev og kursinvitasjoner. Mottakere av nyhetsbrev kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

For eksisterende kundeforhold skjer behandlingen med hjemmel i markedsføringsloven § 15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke, jf. GDPR artikkel 6 (1) a).

1.3 Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører

Advokatfirmaet Strandenæs behandler personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører med formål om tjenestelevering og tjenesteutvikling. Eksempler på disse personopplysningene er navn, telefonnummer, adresse og fakturainformasjon. Grunnlaget for behandlingen er kontakten Advokatfirmaet Strandenæs har med den enkelte samarbeidspartner og leverandør.

1.4 Behandling er personopplysninger i rekrutteringsprosesser

I rekrutteringsprosesser vil Advokatfirmaet Strandenæs behandle personopplysninger som er relevante for jobbsøkere. Eksempler på disse personopplysningene er navn, adresse, studiested, karakterer og referanser. Formålet med behandlingen er å vurdere aktuelle kandidater. Grunnlaget for behandlingen er samtykke.

1.5 Behandling av personopplysninger i kursvirksomhet

Advokatfirmaet Strandenæs holder fysiske kurs og webinarer. Vi selger også nettkurs fra våre hjemmesider. Når en kunde melder seg på fysiske kurs og webinarer, eller kjøper og gjennomfører et nettkurs,  behandler vi personopplysninger som firmanavn, navn på kontaktperson, postnummer og poststed for å kunne sende faktura til kunden og utstede kursbevis. Grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1).

1.6 Cookies/ informasjonskapsler

Advokatfirmaet Strandenæs bruker informasjonskapsler («cookies») på våre hjemmesider www.strandenas.no. Formålet med å bruke cookies er å forbedre vårt tjenestetilbud gjennom å analysere brukeradferd. Vi har utarbeidet en egen cookie-erklæring som kan leses her.

2. Sikkerhet

Advokatfirmaet Strandenæs har etablerte prosedyrer for å behandle personopplysninger på en sikker måte. Vi har iverksatt tiltak av teknisk og organisatorisk art, og foretar jevnlig vurderinger av sikkerheten i alle våre sentrale systemer som benyttes for behandling av personopplysninger. Det er inngått databehandleravtaler med våre leverandører som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Fakturering krever etter bokføringslovgivningen en spesifikasjon av hvilket arbeid som er utført. Faktura sendes elektronisk om pdf-vedlegg, normalt til oppdragets kontaktperson som selv har ansvar for å videreformidle fakturaen internt i egen organisasjon. Av taushetspliktshensyn sender fakturaer normalt ikke pr EHF.

3. Mottakere av personopplysninger og bruk av underleverandører

Advokatfirmaet Strandenæs deler ikke personopplysninger videre til tredjeparter med mindre utlevering følger av rettslige forpliktelser.

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller vi deler personopplysninger med databehandlere, er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler.

Advokatfirmaet Strandenæs behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

4. Oppbevaringstid

Advokatfirmaet Strandenæs vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Følgende oppbevaringsperioder gjelder:

  • Behandling av personopplysninger for å utføre advokatoppdrag: Lagres i 10 år etter avsluttet advokatoppdrag
  • Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål: Lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Ved samtykke: Til samtykket trekkes tilbake.
  • Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører: Lagres så lenge den aktuelle samarbeidspartner eller leverandør er i et kontraktsforhold med Advokatfirmaet Strandenæs
  • Behandling av personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosesser: Lagres så lenge søknaden anses relevant, og aldri lenger enn 2 år
  • Samtykke kan når som helst trekkes tilbake, og Advokatfirmaet Strandenæs vil slette personopplysningene.

Regnskapslovgivningen pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysninger utelukkende blir behandlet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Den registrertes rettigheter

Ved henvendelse til Advokatfirmaet Strandenæs har den registrerte rett til å:

  • Kreve innsyn
  • Be om retting eller sletting
  • Trekke samtykke tilbake
  • Be om utlevering (dataportabilitet)
  • Klage til Datatilsynet

6. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til hvordan Advokatfirmaet Strandenæs behandler personopplysninger, kontakt:

Advokatfirmaet Strandenæs AS
Postboks 1448 Vika
0115 Oslo

Tlf.: 22 83 25 00

E-post: post@strandenas.no

Sist oppdatert: juni 2021