Compliance og regulatorisk

Advokatfirmaet Strandenæs AS har spesialkompetanse innen regnskaps,- revisjons,- og advokatbransjen, men bistår også andre foretak innen bank- og finanssektoren med compliance. Området er sammensatt og strekker seg fra de generelle temaene bærekraft, arbeidsforhold og menneskerettigheter og personvern, til antihvitvasking og antiterrorfinansiering og spesielle regulatorisk krav til foretak innen bestemte bransjer. Kort sagt handler det om å overholde lover og regler.

Regulatoriske krav blir stadig mer omfattende, samtidig som tilsynsmyndighetenes kontroll intensiveres, hjemlene utvides og sanksjonene blir strengere. Stadige endringer gjennom EU gjør fagfeltet til et krevende regulatorisk landskap å manøvrere seg i for både små, mellomstore og store foretak. På den andre siden står bedriftens behov for lønnsomhet og ikke minst kundepleie.

Tjenestene våre omfatter regulatorisk og strategisk rådgivning innen compliance, risikostyring og internkontroll, utvikling og implementering av rammeverk og etablering av interne strukturer med forsvarslinjer og ansvars- og rolleavklaringer. Når uhellet først er ute, er vi både en sparringspartner samtidig som vi bistår i kommunikasjonen med forvaltningen og eventuell tvisteløsning.

God compliance krever innsikt og forståelse i markedet og bedriftens forretningsmodell, leverandører og samarbeidspartene. Vårt mål er å gjøre compliance til en konkurransefordel og på den måten skape langsiktige verdier for deg som klient.

Kontaktpersoner

Jennie Elise Bratlie

Advokat
928 59 784
jennie@strandenas.no

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig
905 07 146
vibeke@strandenas.no

Siste innlegg innen compliance og regulatorisk

Ny veileder til hvitvaskingsloven

Ny veileder til hvitvaskingsloven

Finanstilsynet publiserte den 15. november 2022 ny veileder til hvitvaskingsloven. Veilederen gjelder for alle grupper rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn, og erstatter rundskriv 8/2019. Veilederen inneholder få nyheter, men knesetter noe av den praksis...