Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

4. jan 2024 | Regnskap og revisjon

Etter at Skatteetaten ga utsatt frist til 21. august 2023 for innlevering av skattemeldingen, har mange erfart å få gebyr for sent innlevert årsregnskap til regnskapsregisteret. Fristen til regnskapsregisteret ble nemlig ikke endret samtidig.

Som følge av dette har Regnskapsregisteret mottatt svært mange søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr og klager på avslag om dette, og bl.a. Regnskap Norge har vært i dialog med Regnskapsregisteret om å ettergi forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Regnskapsregisteret har nå i et brev til Regnskap Norge skrevet at de vil ettergi ilagt forsinkelsesgebyr for de som har oppgitt utsatt frist hos Skatteetaten i sin søknad eller klage sendt til registeret, dersom Regnskapsregisteret mottok komplett årsregnskap i løpet av august 2023. Det oppgis videre at ubehandlede søknader vil få gebyrene ettergitt.

Det litt spennende er at Regnskapsregisteret nå vil vurdere hvordan de skal behandle søknader som allerede har fått avslag. Kanskje må du klage på nytt.

Dette er svært gode nyheter på starten av det nye året, og vil bety at mange vil få ettergitt ilagte forsinkelsesgebyr. Så kan man spørre seg hvordan man kunne gi utsettelse med skattepapirer, men samtidig opprettholde fristen til årsregnskapet?

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146