Om oss

Om Advokatfirmaet Strandenæs

om Advokatfirmaet Strandenæs ved Harald Strandenæs

Vår visjon

Advokatfirmaet Strandenæs MNA bygger varig og konkret samarbeid med krevende klienter. Vi skal oppleves som en menneskelig og lyttende forretningspartner og tilføre klientene tjenester med særpreget kvalitet. Vi vil være et moderne advokatfirma med tradisjonelle verdier, men også styrke advokatbransjens verdigrunnlag.

Vår kompetanse

Vi mener at næringslivsjurister skal identifisere bedriftenes viktige utfordringer og kommunisere effektive løsninger på tvers av fagområder. Derfor arbeider vi både med skatterett, arbeidsrett, selskapsrett, revisjonsrett, regnskapsrett, EØS-rett, kontraktsrett, immaterialrett, opphavsrett, EDB-rett og kommersiell helserett.

De fleste av våre advokater er kjente forelesere og inngår i akademiske / kommersielle faggrupper som holder oss faglig orientert.
For områder utover dette bygger vi på vårt juridiske nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Klientenes behov

Vi inngår i bedriftenes totale forretningsprosesser, og som generalister bidrar vi til bedriftens totale behov. Vi bidrar ved generasjonsskifter, bedriftsoverdragelser, avtaleforhandlinger, kjededannelser, omstrukturering og nyskapning innen næringslivet.

«Vi er et moderne advokatfirma som vil være nyskapende på det beste av advokatyrkets rikholdige tradisjon»

Lurer du på mer kan du kontakte oss her.

 

Del på:

Søk