Nyheter

Hvem eier leasingbilene? Viktig ny høyesterettsdom om begrepet «meningen mellom partene»

Fersk Høyesterettsdom 29 november 2017 (hittil upublisert) Det har alltid vært et viktig spørsmål i skatteretten hvem som skal anses som eier etter en leasingavtale, bortleaser eller leier. I en helt ny Høyesterettsdom kommer dette på spissen: Staten anførte bl.a...

Les mer

Ny Høyesterettsdom om den kontrollansvarliges erstatningsansvar

Ny Høyesterettsdom om den kontrollansvarliges erstatningsansvar Høyesterett har nå kommet med en presiserende uttalelse for rekkevidden av erstatningsansvaret til den kontrollansvarlige overfor andre enn tiltakshaver. Tidligere har Høyesterett avklart at den kontrollerende av et byggetiltak ikke bare er ansvarlig overfor...

Les mer

Byråsjef Merverd Fiscal om Statsbudsjettet

Vi har besøkt Finansdepartementets avdeling for innovasjon. Her arbeider 350 dyktige byråkrater med å finne opp nye skatter og avgifter for deg og meg.

Les mer

Nettkurs: Statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober la regjeringen frem Statsbudsjettet 2018, noe vi kommenterte og streamet samme dag. Du har nå mulighet til å få med deg de viktigste endringene og hvilke konsekvenser dette innebærer. Ta kontakt med berit@strandenas.no - for påmelding og tildeling...

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2018 – på Continental og via TV-streaming Valget er over og mandatfordelingen på stortinget er nå kjent. Likevel er regjeringsdannelsen høyst usikker. Statsbudsjettet legges uansett frem 12. oktober kl. 10 og det er den «blå-blå» regjeringens budsjett...

Les mer

Statsbudsjettet 2018 – tors. 12. okt. kl. 1400-1600

Torsdag 12. oktober vil regjeringens forslag til Statsbudsjett 2018 legges frem! Allerede samme dag kl. 1400, vil vi kommentere Statsbudsjettet og hvilke konsekvenser dette forslaget innebærer. Sett av to timer og bli med på dette «rykende ferske» kurset. Se mer:...

Les mer

Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjer = fordel vunnet ved arbeid?

Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjer. For en kjøper vil det ofte være en forutsetning at tidligere aktive eiere blir i selskapet, om så kun i en overgangsfase. Det avtales derfor gjerne at selgeren forplikter seg til å arbeide...

Les mer

Ny høyesterettsdom med viktig og etterlengtet presisering for boligkjøpere!

Eierskifteforsikringsselskapene har i lengere tid fulgt en praksis hvor vesentlighetskravet, jf. avhendingsloven § 3-9 annet ledd, i de fleste saker har blitt avgjort basert på en ren matematisk vurdering av hvor vidt utbedringskostnadene tilsvarer rundt 5-6% av kjøpesummen. Ved beregningen...

Les mer

Blir kravet til § 3-8 redegjørelse borte?

I tråd med arbeidet med å gjøre regelverket enklere for næringslivet, har Regjeringen lagt frem forslag til ytterligere endringer i aksjelovgivningen. I høst ble det varslet flere større endringer, herunder bortfall av aksjeloven § 3-8. I stor grad har regjeringen...

Les mer

Nattarbeid – Fleksibel arbeidstid og overtid

Viktig grensegang for når det skal betales overtid Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som vil sette nytt fokus på spørsmålet om overtidsbetaling for arbeid hjemmefra Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt dersom...

Les mer

Søk