Ny regnskapsførerlov og GRFS

I dette nettkurset skal vi ta for oss hva de nye kravene i ny regnskapsførerlov og GRFS faktisk innebærer for din virksomhet

3 timer

Etterutdanning

1.800 kr

I dette nettkurset skal vi ta for oss hva de nye kravene i ny regnskapsførerlov og GRFS faktisk innebærer for din virksomhet.

Regnskapsbransjen er i stadig endring, og den nye lovgivningen har hatt som mål å tilpasse seg den moderne produksjonen i regnskapsforetakene. Hvordan vil dette gi seg utslag i en praktisk arbeidshverdag?

Kvalitetskontroll, kvalitetsstyring og compliance assosieres ofte med lange sjekklister uten betydning for den opplevde kvaliteten for kunden. Med dette kurset ønsker vi å gi deg motivasjon til å tenke nytt, og kanskje til og med få kvalitetsarbeidet til å bli lønnsomt.

Kurset fokuserer på det nye kravet til forsvarlig kvalitetsstyring, men tar også for seg andre viktige lovendringer.

• Lovens virkeområde – autorisasjonspliktens gråsoner
• Utdanning, praksiskrav og etterutdanning
• Styret og eiere i regnskapsforetak
• Forsvarlig kvalitetsstyring – et oppdrag fra vugge til grav
• Oppdragsdokumentasjon og lagring
• Profesjonssakene og tilsyn

Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, oppdragsansvarlige, økonomiansvarlige, kvalitets, -compliance- og controllermedarbeidere


Advokat Jennie Elise Bratlie


Advokatfullmektig Vibeke Aasen Eriksrud