900 kr

Styreveileder med flere dokumenter

Dokumentpakke

Styreveilederen

I en travel hverdag er det ofte de daglige hasteoppgaver som får all oppmerksomhet. Godt styrearbeid handler om å tilføre bedriften overordnet strategisk tenkning og samordnet forvaltning av selskapets verdier. I tillegg er det en rekke lovpålagte krav, forpliktelser og ansvar som må oppfylles.

For å bistå deg i dette arbeidet har vi utarbeidet en praktisk og aktiv styreveileder!

  • Styreveilederen gir deg en løpende oppdatering av nødvendige dokumenter og juridisk rådgivning, slik at du skal lettere kunne fylle din rolle i et styre eller som rådgiver til et styre.
  • Styreveilederen gir deg nyttige avtaler, maler og sjekklister – både til bruk før, under og etter styremøter.
  • Styreveilederen vil minne deg på viktige datoer og endringer som er relevante i bedriftens styrearbeid.
  • Styreveilederen er alltid oppdatert på de siste regelendringer
  • Styreveilederen vil gi deg 20% rabatt på vår advokatbistand i forbindelse med drift av selskapet.
  • Styreveilederen inkluderer 45 minutters advokatbistand tilpasset ditt styrearbeid.

Pakken består av to typer dokument: Maler, hvor du kan påføre din egen logo og gjøre til dine egne og instrukser, som gir deg all den nødvendige informasjon du trenger om plikter og frister forbundet med styrets arbeid gjennom året.

I abonnementet følger det også med 45 minutt med advokat ved inngåelse av abonnementet, og 20% rabatt ved behov for senere advokatbistand i forbindelse med drift av selskapet.

Styreveilederen er en abonnementstjeneste, som vil være i kontinuerlig utvikling og blir løpende oppdatert. Du betaler kun kr. 900,- i etablering, og deretter kun kr. 490,- pr. mnd.