Internkontroll og rutiner for regnskapsførere – Hvor godt er godt nok?

3 timer

Etterutdanning

1.500 kr

I dette praktiske rettede kurset skal vi se nærmere på de krav som stilles til rutiner og systemer man som regnskapsfører i dagens digitaliserte arbeidshverdag må tilfredsstille. Finanstilsynet har gjennom sine tilsyn avslørt at mange regnskapsførere verken har gode nok rutiner for overordnet internkontroll på oppdragsnivå, eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte.

Kurset er en gjennomgang av krav til internkontroll, og vi ser nærmere på de overtredelsene som oftest danner grunnlag for tilbakekall etter tilsyn fra Finanstilsynet.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Kvalitetssystemer
  • Dagens krav til kvalitetskontroll
  • Oppdragsavtalen og kundekommunikasjon
  • GRFS, hvitvasking og risikostyringsforskriften: hva kreves?
  • Avvikshåndtering: hvordan oppdage, følge opp, håndtere og dokumentere avvik?
  • Hva er godt nok på kontrolldagen?
  • Hvitvasking og kundetiltak

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styreledere og styremedlemmer.


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie