1.800 kr

Nettkurset er for deg som er hvitvaskingsansvarlig, daglig leder eller styremedlem i et regnskapsførerforetak.

3 timer

Etterutdanning

Hvitvaskingsansvarlig i regnskapsforetak – Hva nå?

I dette praktisk rettede nettkurset tar vi deg som er hvitvaskingsansvarlig, daglig leder eller styremedlem i et regnskapsførerforetak gjennom de overordnede kravene hvitvaskingsloven pålegger ditt rapporteringspliktige foretak.

Hvitvaskingsloven som trådte i kraft i 2018 har de siste årene blitt håndhevet gjennom de aller første kontrollene fra Finanstilsynet, og Finanstilsynets tematilsynsrapport fra desember 2021 viser at særlig kravene til en virksomhetsinnrettet risikovurdering og hvitvaskingsrutiner kan være vanskelige å forstå.

I tillegg til å se nærmere på de omfattende innholdskravene til risikovurdering og hvitvaskingsrutiner, skal vi i dette kurset også forsøke å gi deg noen fremgangsmåter, metoder, tips og triks for hvordan disse dokumentene kan utarbeides, og ikke minst anvendes, i en praktisk hverdag. Hvilken betydning har for eksempel intern kontroll etter GRFS for intern kontroll av hvitvaskingsarbeid? Og hvordan kan operative rutiner for bruk av foretakets systemer implementeres i hvitvaskingsrutinen?

Som hvitvaskingsansvarlig har man, sammen med styret, det overordnede ansvaret for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi skal se nærmere på hvordan disse ansvarsområder- og roller glir inn i hverandre, og hvordan du kan sikre hensiktsmessig rapportering til styret.

  • Regelverket og hvitvaskingslovens system
  • Hvitvaskingsansvarlig, daglig leder og styrets ansvar
  • Internkontroll- og compliancefunksjonen
  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering: innholdskrav og metode
  • Hvitvaskingsrutiner: innholdskrav og fremgangsmåte for utarbeidelse
  • Opplæringskrav- og rutiner
  • Hva slags systemer og støtteverktøy krever antihvitvaskingsarbeidet?
  • Dilemmaer og paradokser

Målgruppe: Hvitvaskingsansvarlig, daglig leder og styremedlemmer i regnskaps- og revisjonsforetak


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie