Ditt verktøy for kvalitetssikring og forenkling

Hva er Accounting Quality Management (AQM)?

Regnskapsforetak er underlagt en rekke krav gjennom regnskapslovgivningen, bokføringslovgivningen, GDPR, hvitvaskingsloven, God regnskapsføringsskikk (GRFS) og internkontrollforskriften. Advokatfirmaet Strandenæs AS har i AQM utarbeidet avtaler og annet støttemateriell som er nødvendige for å kunne oppfylle de krav som stilles til et regnskapsførerforetak på en enkel og smidig måte. Dokumentene i pakken utgjør de dokumentene vi mener er de viktigste dokumentene en regnskapsfører til enhver tid må ha tilgang til.

En avtale om anskaffelse av AQM gir tilgang til en digital plattform, hvor dokumentene i AQM ligger tilgjengelige og kan lastes ned til regnskapsforetakets bruk i egen virksomhet. Dokumentsamlingen vil endres, utvides og oppdateres løpende i henhold til endringer i regelverk, behov og endringer i bransjen.

AQM vil gjøre det enklere for deg

Å etterleve kvalitetskrav

Yte dine klienter best mulig tjenester

Overholde lover og forskrifter

AQM gir deg verktøyene DU trenger

Her forklarer Jennie og Vibeke, som har vært med på å utvikle AQM, på 60 sekund hvorfor denne dokumentpakken vil revolusjonere måten du arbeider på i dag

AQM sørger for at du har enkel tilgang til

Alle grunnleggende avtaledokument…

…kontinuerlig oppdatert i tråd med lovendringer…

…tilpasset det du faktisk har behov for

Meld din interesse i dag for mer informasjon eller et tilbud, så vil en av våre representanter kontakte deg:

8 + 13 =