Jennie Elise Bratlie

Advokat
928 59 784
jennie@strandenas.no

Jennie har gjennomføringsevne, og er utålmodig. Hun tar i et tak der det trengs.

Jennie håndterer klagesaker i Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. I tillegg skriver hun lisensavtaler, oppdragsavtaler og leveransevilkår blant annet for noen av Norges største regnskapsbyråer og leverandører av regnskapssystemer. Hun bistår også klienter i oppgjørstvister og erstatningssaker.

Jennie har master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, og har fordypning i selskapsrett og skatterett.