Nyheter

Aksjesparerkonto ikke tilpasset små og mellomstore bedrifter!

Høring av ordning med «aksjesparerkonto» Ved vedtagelsen av statsbudsjettet for i år ble det vedtatt at det skulle lages en «aksjesparerkonto» som skulle åpne for at norske personlige skattytere skulle kunne utsette gevinstbeskatning på aksjer og aksjefondsandeler så lenge beløpet...

Les mer

Oppsigelse med bakgrunn i forventet sykefravær

Høyt sykefravær et problem for arbeidsgiver Arbeidstagere med høyt sykefravær kan utgjøre et økonomisk og praktisk problem for arbeidsgiver. Terskelen for oppsigelse er høy, og arbeidsgiver kan ofte føle seg fanget i et arbeidsforhold hvor arbeidstager til stadighet er fraværende...

Les mer

Hjelp! Fremtidsfrykten er her!

Erstattet av digitaliseringen? Følger du med i næringslivsjournalistikken, som for eksempel Finansavisen nå på Lørdag 4. mars, kan du bli skyggeredd av mindre. Snart er jobben din borte og du er erstattet av digitaliseringen! Jobben din står nok sikkert også...

Les mer

Vente på TEK17?

Direktoratet for Byggkvalitet la i høst frem forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). Ny forskrift er tiltenkt å tre i kraft allerede fra 1. juli 2017, med en overgangsperiode på ett og et halvt år. Det foreslås at søknader som...

Les mer

Opplysningsplikt for tredjeparter – innleveringsfrist 15. februar!

Opplysningsplikt for tredjeparter – innleveringsfrist 15. februar! Det nærmer seg nå frist for innlevering av opplysninger om utbetalt vederlag for tjenester av «teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art». Innberetning av opplysninger kan gjøres på skjemaet RF-1321, eller direkte som...

Les mer

Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven

Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven Mens aksjelovutvalget med stor entusiasme har forsøkt å fjerne unødige redegjørelser går man motsatt vei i arbeidsmiljøloven. Etter både arbeidsmiljøloven § 14 A-2 og § 14 A-4 skal det utarbeides en «redegjørelse». Redegjørelsen skal inneholde hvorfor man...

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Konkurransebegrensninger og arbeidsmiljøloven. Hva nå? Moderne næringsliv balanserer mellom den absolutte konkurranse og vernet om komparative fortrinn slik vi kjenner det gjennom IPR-strategier. Mens mulighetene for å varemerkebeskytte og på andre måter oppnå eneretter går utvikling motsatt vei på arbeidsrettens...

Les mer

Et skråblikk på en advokats hverdag

Lurer du på hvordan en advokats hverdag kan være? Ta en titt på denne videoen - filmavisen anno 1950? :)

Les mer

Finansskatt på holdingselskap!?

Regjeringen lager ny skatt; angivelig for å kompensere for «manglende skattlegging av finansielle tjenester»

Les mer

Søk