Forsvarlig kvalitetsstyring – nå må dette på plass!

I dette nettkurset beskriver vi hvordan du kan innfri krav om at regnskapsforetak skal ha et «system» for forsvarlig kvalitetssikring

3 timer

Regnskapsføring

2.200 kr

Forsvarlig kvalitetsstyring – nå må dette på plass!

I regnskapsførerloven stilles det krav om at regnskapsforetak skal ha et «system» for forsvarlig kvalitetsstyring.

I dette nettkurset som består av 3 deler har vi prøvd å beskrive jobben på en praktisk og overkommelig måte. Mye av dette har du allerede på plass, nå gjenstår det bare å få satt det i «system».

Del 1: Hva kreves av system på ditt kontor – og hva er kvalitet

Her ser vi nærmere på det overordnede kravet til forsvarlig kvalitetsstyring, og håper å gi deg inspirasjon til å tenke på kvalitet som noe mer enn bare oppfyllelse av regnskapslovens plikter.

Del 2: Forsvarlig kvalitetsstyring – Retningslinjer og rutiner satt i system

Vi ser på hvilke rutiner og systemer regnskapsforetakene har i dag, og hvordan man kan bygge videre på disse og sitte igjen med ett overordnet dokument; overordnet forsvarlig kvalitetsstyring.

Del 3: Forsvarlig kvalitetsstyring – Organisering og internkontroll

I denne delen ser vi nærmere på de ulike rollene man tradisjonelt finner i regnskapsforetak, og diskuterer hvordan man kan få på plass effektive internkontrollrutiner og avvikshåndtering.

Målgruppe:
Eksterne regnskapsførere, oppdragsansvarlige, økonomiansvarlige, kvalitets, -compliance- og controllermedarbeidere

Del 1:

 • Hvilke kvalitetsmål kan et regnskapsforetak sette seg?
 • Hvordan kan disse måles?
 • Er det i det hele tatt mulig å styre etter kvantifiserbare kvalitetsmål som skaper verdier både for regnskapsforetaket og kundene?

Del 2:

 • Regnskapsforetak skal ha «forsvarlig kvalitetsstyring»
 • Kvalitetsstyringen skal som et minimum:
  • Omfatte dokumenterbare retningslinjer og rutine
  • Sikre at regnskapsoppdrag utføres og dokumenteres i samsvar med lovkrav og GRFS

Del 3:

 • Internkontroll er en sentral del av regnskapsforetakenes kvalitetsstyring
 • Hovedansvaret for kontroll av medarbeidere ligger på den oppdragsansvarlige
  • Men hvem skal kontrollere kontrolløren?
  • Når skal det kontrolleres?
  • Og hvordan skal egentlig en risikobasert tilnærming gi seg utslag i kontrollrutinen?

Får man også plansjene som brukes i nettkurset?

Ja, disse kan lastes ned fra kurssiden.

Får man dokumentasjon på at nettkurset er gjennomført?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er fullført, hvor du vil finne det under Kursoversikt i menyen på venstre hånd. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.