Skatt på røde tall – tap, underskudd og konkurs

Årets mest praktiske skatterettskurs

2 timer

Etterutdanning

1.400 kr

Skatt på røde tall – tap, underskudd og konkurs

Dette er årets mest praktiske skatterettskurs. Det er ingen tvil om at inntektsåret 2023 og fremtidsutsiktene for 2024 er preget av at stadig flere skattytere opplever tapssituasjoner.

Mange er vant til å tenke at skatterett er et tema kun for foretak og personer med overskuddsevne og helst betydelige inntekter. Men kanskje like viktig er skatterettslig bedømmelse av tap på fordringer, aksjer og underskudd i virksomheter.

I dette kurset setter vi fokus på disse vesentlige skatterettslige vurderingene, som er viktige både i årsoppgjøret og for god skatteplanlegging for fremtiden. Ikke minst er det et område med høy kontrollaktivitet fra skattemyndighetenes side.

 • Manglende oppgjør på fordringer
  • Kundefordringer
  • Fordringer i konsernforhold
  • Kravet om tap i næring
 • Feilslåtte investeringer
  • Konsernmellomværender
  • Investeringer i fritaksmetodens grenseland
  • Lån fra aksjonær til selskap
 • Skatteposisjoner fra underskuddsforetak
  • Utsatt skattefordel
  • Fremførbart underskudd
  • Tom positiv saldo
 • Gjennomskjæring
  • Skatteloven §§ 13-2 og 13-3
  • Bevissituasjonen

Mottar deltakerne plansjene som brukes?

Ja, disse publiseres for nedlastning på kurssiden, som du finner under Kursoversikt på din profil.

Får man dokumentasjon på kursdeltakelsen?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er gjennomført, hvor du vil finne det på samme sted du kan hente ut kursplansjene. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.