Gratis Webinar – Revidert nasjonalbudsjett

7. mai 2021 | Skatt og avgift

For en gangs skyld er det knyttet stor spenning til revidert nasjonalbudsjett. Hvordan vil dette påvirke deg og din bedrift?

Vi inviterer til åpent webinar tirsdag 11. mai – fire timer etter at budsjettet er lagt frem.

Norge og resten av verden befinner seg i en makroøkonomisk unntakssituasjon. I dag er det besluttet at styringsrenten holdes uendret på 0%, boligprisene i Oslo viser tydelig fall, og Statens inntekter på de fleste skattearter er i betydelig tilbakegang.
Politisk er regjeringen i oppsigelsestiden, og positive nyheter som kan rokke ved Vedum og Støres regjering ville blitt tatt godt imot.
For det er noen spenningspunkter i dette reviderte budsjettet:

  • Hvordan forbedres kompensasjonsordningen for de mindre bedriftene?
  • Kommer det andre stimuli for næringslivet?
  • Innføres det merverdiavgift på elbiler?
  • Vil reglene for kildeskatt på royalty til lavskatteland avklares?
  • Vil det fortsatt være fritaksmetode på aksjer i Storbritannia?

Uansett er det makroøkonomiske bildet nå så uklart at det kan være grunn til å prøve å orientere seg i motstridende teorier og teser. Hvorfor har ikke konkursbølgen kommet enda? Kommer den overhode?
Har vi ti minutter til overs, tar vi tak i et par viktige skatterettslige temaer i tiden.

Velkommen til et 45-minutters webinar,  tirsdag 11. mai kl. 15:00.
Oppkobling skjer fra 14:45.

Tid: Tirsdag 11 mai kl 14:45 – 15:45
Pris:  Gratis
Veiledende oppdatering: 1 timer skatt
Sted: Webinaret sendes på kurssiden vår via YouTube

Webinaret er gratis og påmelding skjer her;

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Advokatfirmaet Strandenæs (strandenas.no)