Revidert nasjonalbudsjett 2021

kr

For en gangs skyld er det knyttet stor spenning til revidert nasjonalbudsjett. Hvordan vil dette påvirke deg og din bedrift?

Vi inviterer til åpent webinar tirsdag 11. mai – fire timer etter at budsjettet er lagt frem.

Norge og resten av verden befinner seg i en makroøkonomisk unntakssituasjon. I dag er det besluttet at styringsrenten holdes uendret på 0%, boligprisene i Oslo viser tydelig fall, og Statens inntekter på de fleste skattearter er i betydelig tilbakegang.

Politisk er regjeringen i oppsigelsestiden, og positive nyheter som kan rokke ved Vedum og Støres regjering ville blitt tatt godt imot.

For det er noen spenningspunkter i dette reviderte budsjettet:

  • Hvordan forbedres kompensasjonsordningen for de mindre bedriftene?
  • Kommer det andre stimuli for næringslivet?
  • Innføres det merverdiavgift på elbiler?
  • Vil reglene for kildeskatt på royalty til lavskatteland avklares?
  • Vil det fortsatt være fritaksmetode på aksjer i Storbritannia?

Uansett er det makroøkonomiske bildet nå så uklart at det kan være grunn til å prøve å orientere seg i motstridende teorier og teser. Hvorfor har ikke konkursbølgen kommet enda? Kommer den overhode?

Har vi ti minutter til overs, tar vi tak i et par viktige skatterettslige temaer i tiden.

Veiledende godkjenning dette kurset: 1 time skatterett

Velkommen til et 45-minutters webinar via Youtube, tirsdag 11. mai kl. 15:00. Oppkobling skjer fra 14:45.

Webinaret er gratis og påmelding skjer ved å trykke «kjøp».