Nyheter

Overføring av personopplysninger til USA

Overføring av personopplysninger til USA Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen en prinsipiell dom som underkjenner det amerikanske personvernregimet. Saken har sin bakgrunn i en årevis lang kamp mellom personvernaktivisten Maximillian Schrems og Facebook Ireland eid av Facebook Inc. Dommen...

Les mer

Leie av Næringslokaler – redusert Husleie?

Redusert husleie? I denne som i andre kriser, er markedet usikkert. Skal leieprisene for kontor ned? Blir det en kraftig reduksjon? Eller blir det tvert imot en økning? Sikkert er det at kompensasjonsordningen har tatt brodden av det vanskelige spørsmålet....

Les mer

Gratis nettkurs – Permittering under pandemien

Gratis nettkurs – Permittering under pandemien Kommer en smittebølge nummer 2? Blir Norge stengt ned igjen? Vi håper ingen av disse tingene skjer. Likevel vil det være å strekke det for langt å si at nå er alt bra, alt...

Les mer

Personvern i Coronaens tid

PERSONVERN I CORONAENS TID I disse ekstraordinære tider har bedriftsledere og ansatte blitt tvunget til å tenke annerledes. Mange opplever for første gang å måtte jobbe hjemmefra, hvilket byr på nye utfordringer særlig når det gjelder sikkerhet og kommunikasjon. Vi...

Les mer

Kompensasjonsordningen – faste uunngåelige kostnader og lisenser

Er lisenskostnader en «fast uunngåelig kostnad»? Et avgjørende tema er om man «eier» eller «leier» programvaren. En normal betraktning vil være at lisenskostnader påløper fast og at de normalt ikke er mulig å reversere, si opp eller på annen måte...

Les mer

Dokumenter ifbm rådgivning om kompensasjonssøknader

Vent med rådgivning om kompensasjonssøknader til dette er på plass: Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall, https://kompensasjonsordning.no/, er nå åpnet for alle søkere. Vi antar at mer enn 100.000 bedrifter vil søke, og de fleste vil...

Les mer

Arbeidsgiverperioden under permittering ifbm. Coronapandemi

Arbeidsgiverperioden under permittering I ny midlertidig paragraf 3 b i lov om lønnsplikt har arbeidsgiver fått ansvaret for 2 arbeidsgiverdager under permittering slik som Regjeringen varslet om. Bestemmelsen er vedtatt fredag den 20. mars 2020 og det er ikke gitt...

Les mer

Virksomhet i Coronaens tid

Vi har gjort oss noen tanker om hva som er viktig å tenke på i tiden fremover. Se filmen her:   Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og send en mail til berit@strandenas.no dersom du ønsker plansjene vi her...

Les mer

Coronaviruset – oppfyllelseshindring i kontraktsforhold

Du har allerede sett de skremmende økonomiske tapene som skyldes coronaepidemien, men hvem er det som kommer til å måtte bære disse tapene? Manglende vareleveranser, avlyste reiser og konferanser, ansatte i  karantene eller med reiseforbud –  vi begynner nå å...

Les mer

ETT ÅR MED GDPR

Vi nærmer oss ett år siden GDPR ble norsk lov. Vårt inntrykk er at hverdagen med GDPR går greit etter at rutiner, erklæringer og skjemaer kom på plass. Overtredelser og gebyrer Til tross for at Datatilsynet varslet om nøye tilsyn...

Les mer

Søk