Nyheter

Manuduksjon i Skatterett I

Advokatfirmaet Strandenæs tilbyr eksamensrelevant manuduksjon i Skatterett I tirsdag 20. april fra kl. 17.00-19.00. Manuduksjonen gjennomføres som webinar på Teams. Det er anledning til å sende inn spørsmål i forkant og underveis i manuduksjonen. Mer informasjon kommer. Påmelding og spørsmål...

Les mer

Ny kompensasjonsordning for tapt varelager

Foretak som har hatt utgifter forbundet med varelager som går ut på dato som følge av smittevernrestriksjoner, vil nå kompenseres i kompensasjonsordning 2, bekrefter Regjeringen i Pressemelding 29.mars 2021. Ordningen er ment å skulle treffe servicebransjen som hjelp til de...

Les mer

Webinar – Når oppsigelse er eneste løsning!

Når oppsigelse er eneste løsning Er man arbeidsgiver med ansatte, vil det før eller siden oppstå situasjoner hvor man må gå til det drastiske skritt å si opp noen. Det kan være ansatte som rett og slett ikke fungerer, eller...

Les mer

Endringer i kompensasjonsordning 2

Fristen for å søke om kompensasjon for tilskuddsperiode 1 og 2, henholdsvis september/oktober og november/desember 2020, gikk opprinnelig ut 14. mars. Den 11. mars ble forskriften § 1-1 tredje ledd endret og fristen har blitt forlenget til 15. juni. Det...

Les mer

Skattefritt salg av boligeiendom eller skattepliktig salg av tomt?

Skattefritt salg av boligeiendom eller skattepliktig salg av tomt? Skal du selge eiendom med tilhørende tomt, og er usikker på hvorvidt det klassifiseres om salg av boligeiendom, som er skattefritt? Eller salg av tomt, som medfører skatteplikt? For de fleste...

Les mer

Permittering av ansatte – hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Permittering av ansatte – hvilke permitteringsregler gjelder nå? Med ny, full nedstenging av samfunnet opplever mange virksomheter at alt stopper opp. Forhåpentligvis er dette en kortvarig situasjon, men mange vil likevel måtte permittere sine ansatte.  Ved permittering anbefaler vi at...

Les mer

Ekspropriasjon og viktige prinsipper som gjelder erstatningsutmålingen

Er din eiendom berørt i forbindelse med utbygging av vei eller jernbanespor? Det er vedtatt og gjennomføres en rekke store infrastrukturprosjekter i Oslo og Viken, dette gjelder blant annet ny E18 motorvei, ny jernbanestrekning på Follobanen, ny T-banestrekning på Fornebubanen,...

Les mer

Kompensasjonsordning 2 – Nettkurs og avtalemaler

Kompensasjonsordning 2 – Nettkurs og avtalemaler Vent med rådgivning i forbindelse med kompensasjonsordning 2 til du har avtalene på plass. Vi har også laget et nettkurs om den nye ordningen. Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall...

Les mer

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 er nå åpen!

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 er nå åpen, og Brønnøysundregistrene har i dag kommet med noen viktige avklaringer: Regnskapsfører/revisor kan fylle ut søknaden gjennom delegert rolle i Enhetsregisteret Søknaden signeres av søker i Altinn Regnskapsførere som ikke er tildelt rolle som...

Les mer

Overføring av personopplysninger til USA

Overføring av personopplysninger til USA Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen en prinsipiell dom som underkjenner det amerikanske personvernregimet. Saken har sin bakgrunn i en årevis lang kamp mellom personvernaktivisten Maximillian Schrems og Facebook Ireland eid av Facebook Inc. Dommen...

Les mer

Søk