Regnskap og revisjon


Få advokatfirmaer i Norge kjenner regnskaps – og revisjonsbransjen bedre enn oss. Bransjen er i stadig utvikling, og i en tid der tradisjonelle regnskapsoppgaver blir byttet ut med intelligente applikasjoner, og regnskapsmedarbeidere blir erstattet av IT-konsulenter, reises det helt nye og spennende problemstillinger vi ønsker å sette vårt preg på.

Det er neppe noen bransje som vel har forandret seg så drastisk på så kort tid som regnskapsbransjen. Hvordan ser fremtidens regnskapsbyråer ut, og hva er morgendagens utfordringer? IT, opphavsrett, eierskap til lisens og eiendomsrett til regnskapsmateriale i felles skysystemer er bare noen stikkord som preger bransjen mer og mer. Vi er en sparringspartner for deg som driver eller eier regnskaps – eller revisjonsforetak og vil være en aktør som henger med i utviklingen.

Advokatfirmaet Strandenæs utarbeider oppdragsavtaler og standard oppdragsvilkår for regnskapsforetak i SMB-markedet, men også for noen av Norges største aktører i bransjen. Vi har laget oppdragsavtalen til PowerOffice Go og Go Quality, og vi kjenner systemleverandørene i markedet. Typiske avtaler vi utarbeider for deg er:

• Oppdragsavtaler og leveransevilkår
• System – og vedlikeholdsavtaler
• Konsulent – og rådgivningsavtaler
• Lisensavtaler
• Supportavtaler

Vi håndterer løpende tilsynssaker og innrapporteringer hos Finanstilsynet, klagesaker til Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og klagesaker til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. Vi har en praktisk forståelse for regnskapsarbeid og kjenner kravene til intern kontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner i bransjen og hvilke krav Finanstilsynet stiller til den praktiske etterlevelsen av disse.

Innrapporteringer til Finanstilsynet og klager til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge er ofte forbundet med en misfornøyd regnskapskunde. Vi bistår i tvister om sluttoppgjør, stansningsrett, tilbakeholdsrett og stenging av regnskapssystem.

Siste innlegg innen regnskap og revisjon

Bruk tiden riktig – på det som er viktig!

Bruk tiden riktig – på det som er viktig!

«9 av 10» regnskapsførere bruker alt for mye tid på de minst viktige tingene – tror vi… Dette håper vi å gjøre noe med, og har derfor utviklet Accounting Quality Management - AQM. Hva er AQM? AQM er kort sagt; riktig oppdragsdokumentasjon med juridisk tyngde. I AQM...

Fallgruver i skattemeldingen

Fallgruver i skattemeldingen

Fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende nærmer seg. For enkeltpersonsforetakene kan skattemeldingen nå innleveres enten i regnskapssystemet eller gjennom Skatteetaten. Uavhengig av selskapsform eller innleveringsmetode, er det vår erfaring at...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg