Regnskap og revisjon


Få advokatfirmaer i Norge kjenner regnskaps – og revisjonsbransjen bedre enn oss. Bransjen er i stadig utvikling, og i en tid der tradisjonelle regnskapsoppgaver blir byttet ut med intelligente applikasjoner, og regnskapsmedarbeidere blir erstattet av IT-konsulenter, reises det helt nye og spennende problemstillinger vi ønsker å sette vårt preg på.

Det er neppe noen bransje som vel har forandret seg så drastisk på så kort tid som regnskapsbransjen. Hvordan ser fremtidens regnskapsbyråer ut, og hva er morgendagens utfordringer? IT, opphavsrett, eierskap til lisens og eiendomsrett til regnskapsmateriale i felles skysystemer er bare noen stikkord som preger bransjen mer og mer. Vi er en sparringspartner for deg som driver eller eier regnskaps – eller revisjonsforetak og vil være en aktør som henger med i utviklingen.

Advokatfirmaet Strandenæs utarbeider oppdragsavtaler og standard oppdragsvilkår for regnskapsforetak i SMB-markedet, men også for noen av Norges største aktører i bransjen. Vi har laget oppdragsavtalen til PowerOffice Go og Go Quality, og vi kjenner systemleverandørene i markedet. Typiske avtaler vi utarbeider for deg er:

• Oppdragsavtaler og leveransevilkår
• System – og vedlikeholdsavtaler
• Konsulent – og rådgivningsavtaler
• Lisensavtaler
• Supportavtaler

Vi håndterer løpende tilsynssaker og innrapporteringer hos Finanstilsynet, klagesaker til Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og klagesaker til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. Vi har en praktisk forståelse for regnskapsarbeid og kjenner kravene til intern kontroll, hvitvaskingsarbeid og rutiner i bransjen og hvilke krav Finanstilsynet stiller til den praktiske etterlevelsen av disse.

Innrapporteringer til Finanstilsynet og klager til Disiplinærutvalget i Regnskap Norge er ofte forbundet med en misfornøyd regnskapskunde. Vi bistår i tvister om sluttoppgjør, stansningsrett, tilbakeholdsrett og stenging av regnskapssystem.

Siste innlegg innen regnskap og revisjon

Frist for å søke om strømstøtte er 11. desember

Frist for å søke om strømstøtte er 11. desember

Klima- og miljødepartementet har besluttet at fristen for å søke i henhold til energitilskuddsordningen er 11. desember. Skal du søke om energitilskudd vil du ha behov for bistand fra revisor eller regnskapsfører. Det er derfor tid for å booke en avtale, og for...

Ny veileder til hvitvaskingsloven

Ny veileder til hvitvaskingsloven

Finanstilsynet publiserte den 15. november 2022 ny veileder til hvitvaskingsloven. Veilederen gjelder for alle grupper rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn, og erstatter rundskriv 8/2019. Veilederen inneholder få nyheter, men knesetter noe av den praksis...

Ny GRFS på trappene

Ny GRFS på trappene

Den 29. september 2022 ble utkastet til ny god regnskapsføringsskikk (GRFS) publisert. GRFS utfyller gjeldende lover og forskrifter på regnskapsføringsområdet, men har ikke lov- eller forskriftsstatus. Standarden er likevel rettsliggjort ved at både någjeldende og ny...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg