Vanskelige ansatte kan sies opp

5. jun 2018 | Ukategorisert

Vanskelige ansatte kan sies opp

Vanskelige ansatte kan sies opp

Det virker ofte som om arbeidstagere er uoppsigelige og at arbeidsgiver må akseptere uhøflig og plagsom opptreden overfor omgivelsene. Slik er det selvsagt ikke.
I en ny kjennelse fra Oslo tingrett 28. mai 2018 gis arbeidsgiver medhold i at en oppsagt arbeidstager ikke får stå i stilling ut over oppsigelsesperioden selv om han har anlagt sak for uriktig oppsigelse. Lovens utgangspunkt er at en oppsagt arbeidstager får stå i stilling frem til rettssak. Når kjennelsen konkluderer med at arbeidstager ikke får stå i stillingen frem til rettssaken er begrunnelsen at retten finner at det er sterke arbeidsmiljømessige grunner som taler for fratreden.

Vi kan selvfølgelig ikke forutsi resultatet av selve oppsigelsessaken, men kjennelsen viser en tilsynelatende korrekt gjennomført oppsigelsesprosess bestående av flere medarbeidersamtaler hvor temaet har vært tatt opp, skriftlig advarsel og mye skriftlig bevis med bl. a. e-poster som til sammen underbygger saklig grunn for oppsigelse.

Personalsaker kan være en stor belastning også for arbeidsgiver, som man vegrer seg for å ta i. Mange frykter også å bli erstatningsansvarlige for usaklig oppsigelse og ende opp med en dårlig arbeidstaker som har dom for å stå i stilling. Da er det viktig å huske at en arbeidstaker som ikke fungerer kan koste bedriften dyrt både i form av tapte kunder og at dyktige ansatte slutter eller presterer dårligere.

Ved en korrekt gjennomført oppsigelsesprosess med en saklig grunn til oppsigelse får man sagt opp vanskelige ansatte som er en belastning for arbeidsmiljøet. Advokatfirmaet Strandenæs bistår klienter med oppsigelsessaker.