Oppdateringsdager i syden 2022 – 16. til 23. november

Velkommen til Meloneras

Årets oppdateringsdager i syden for regnskapsfører og revisor går til det stilfulle feriestedet Meloneras på Gran Canaria. Kjent for blant annet Faro de Maspalomas, et fyrtårn fra 1890-tallet som er i bruk den dag i dag og et populært sted å innta solnedgangen i godt selskap. Like ved ligger også Paseo de las Meloneras-promenaden, hvor man finner et rikt utvalg av butikker, strandbarer og restauranter.

Kursene vil foregå på det luksuriøse hotellet Lopesan Villa del Conde, som ligger nær stranden i Costa Meloneras. Hotellet har flere solterrasser med oppvarmede basseng og et lekkert spa i tillegg til flere restauranter og barer.
Vi håper du vil bli med oss til Meloneras, hvor vi skal kombinere faglig oppdatering med noen dagers sol og varme.
Du velger selv om du ordner med reise og opphold, eller bestiller dette gjennom oss. Bemerk at det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla!

Når: 16. til 23. november 2022
Hvor: Hotell Lopesan Villa del Conde på Meloneras, Gran Canaria
Avreise fra: Gardermoen, Oslo

Kursprogram

Vår ambisjon er å gi deg praktiske og nyskapende kursdager som gir deg motivasjon og økt innsikt i verdiskapende arbeid, hvor kunden står i fokus.
Vi vet at både regnskaps -og revisjonsbransjen er i omstilling og vil fokusere på endringsdriverne; digitalisering, ny lovgivning og bransjeglidninger.
Først og fremst skal våre fagkurs være tilpasset din virkelighet som utøvende revisor og regnskapsfører- vi ser fremover men går også i detaljer du trenger å kjenne.
Kursprogrammet gir oppdatering i de mest sentrale fagområder for både regnskapsførere og revisorer.

Kursdagene blir avbrutt av en lang siesta der du kan diskutere fag over en hyggelig lunsj blant engasjerte bransjekollegaer, eller bare nyter noen timer i solen. Vi avslutter hver kursdag med en oppsummering i solnedgangen på et av hotellets mange uteserveringer.

Kursdag 1: Aktuell skatterett

Statsbudsjettet som legges frem oktober 2022 er det første statsbudsjettet under Støre-regjeringen. BEPS (internasjonalt arbeid mot skatteparadis) gir også nye skatteregler.

Skatterådgivning krever en sikker kunnskap om dagens skatteregler, men også forståelse for de sannsynlige endringene som kommer. 2022 er gjennombruddsåret for de nye plattformene for skattemelding for næringsdrivende, noe som endrer samarbeidet med kunden i årsoppgjøret.
Vi ser på utvalgte temaer av stor betydning for næringslivet og ditt arbeid med årsoppgjør og skatterådgivning.

Lengde: 7 timer

Foredragsholder: Advokat Harald F. Strandenæs

Kursdag 2: Regnskapsfører- og revisorjuss i 2023 – Løft blikket

I over 20 år har vi fulgt regnskaps- og revisjonsbransjen tett. Bransjen er i kontinuerlig endring, både gjennom lovgivning, bransjeglidning, digitalisering og globalisering. Vi ser nå at bank- og finansbransjen igjen gjør seg gjeldende, men kanskje er IT-leverandørene blitt viktigste aktør i kampen om kundene. Skattemyndighetenes nye strategier for tidlig datafangst, kombinert med næringslivets fokus på CRM-systemer, endrer spillereglene.

Regnskapsarbeid blir stadig mer integrert i kundens øvrige systemer, og bransjens lønnsomhet er presset mellom kundens forventninger om lav fastpris og kontrollmyndighetenes stadig økende krav til kvalitet og internkontroll.

Ved å se revisor- og regnskapsførerrollene i sammenheng, blir temaet levende og praktisk, og letter arbeidet for begge roller. Kurset er en gjennomgang av praktiske case, og skal våge deg som arbeider i regnskapsbransjen å tenke nytt.

Lengde: 7 timer
Foredragsholdere: Advokatene Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Kursdag 3: Hva gjør vi når systemene overtar bokføringen?

Gjennom EHF-fakturering, intelligente konteringsforslag, integrasjoner og intelligente kontrollsystemer som blant annet automatisk avstemming, har bokføringssystemene endret regnskapsflyt og revisors kontrollhandlinger.

Kundens medvirkning ved selv å foreta handlinger, og ønsket om å «gjøre mer selv» har også økt betydelig. Målet har vært å redusere tiden på hvert enkelt oppdrag, men de nye systemene setter også krav til viktige avklaringer i avtaleforholdet med kunden.

For regnskaps- og revisjonsbransjen er kravet til kunnskap om de nye systemene en forutsetning for å henge med i utviklingen.

Lengde: 7 timer

Foredragsholder: Aut. regnskapsfører og Aut. revisor Karl Jakob Enger

Kursdag 4: Før det går galt – kunderelasjonen

Det stilles stadig økende krav til dokumentasjon hos revisor og regnskapsfører. Dette viser seg også i kunderelasjonen. Både for revisorer og regnskapsførere er mange av oppgavene lovregulert, men det kreves likevel tilpassede oppdragsavtaler i de fleste – om ikke alle – oppdrag. Der regnskaps- eller skatteopplysninger blir feilaktige, er det i økende grad slik at kunden krever erstatning kombinert med at tilsynsmyndighetene viser interesse for saken.

Gode rutiner er ikke kompliserte og oppleves ikke som unødvendige, men sikrer derimot aktiv gjennomgang av kunderelasjonen. Ved siden av godt faglig arbeid, er dokumentasjon av arbeidet og de vurderinger som tas avgjørende viktig.

Erfaring viser at problemsaker for regnskapsfører og revisor ofte har samme foranledning, og i dette kurset skal vi fokusere på solid arbeid og gode rutiner.

Lengde: 7 timer

Foredragsholdere: Advokatene Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Kursdag 5: Investeringer i regnskapet

Det er en rekke aktiva i et regnskap som krever inngående bransjekunnskap for å gi korrekt regnskapsførsel. Finansielle investorer benytter ofte en porteføljetenkning der de forskjellige finansaktivas sammensetning gir en definert risiko. Du møter derfor aksjefond, obligasjonsfond, hedgefond, equityfond, familieeid equity og obligasjoner som alle behandles skattemessig og regnskapsmessig ulikt. Bildet kompliseres av at slike investeringer ofte er internasjonale.

Mange innretter sin regnskapsførsel på rapportering fra norske og utenlandske fondsforvaltere, men dette stiller krav til dokumentasjonen og fordelingen av ansvaret for korrekt bokføring.

Det er imidlertid langt flere enn profesjonelle investorer som har investeringer i regnskapet. Det foreligger blant annet krav til vurdering av tap på aksjer i datterselskap og evaluering av om fordringer er langsiktige eller kortsiktige.

Lengde: 7 timer

Foredragsholder: Aut. regnskapsfører og Aut. revisor Karl Jakob Enger

Kursdag 6: Nyheter og viktige temaer innen merverdiavgift

Merverdiavgiftsrett er i økende grad viktig, og utgjør en stadig større del av hverdagens rådgivning. Fagområdet er preget av en fundamentalistisk holdning til form og transaksjon. I de senere år har regler om justering ved salg av eiendom og kostbare anleggsmidler økt kunnskapsbehovet.

I den praktiske hverdagen er det ofte et samarbeid mellom flere avgiftspliktige, både om innkjøp og bruk av avgiftspliktige varer og tjenester. Dette skaper utfordringer i avgiftsmessig rapportering.

I dette kurset gjennomgår vi de mange utfordringene du støter på i din avgiftshverdag. Det er et mål å sette særlig fokus på typiske fallgruver.

Lengde: 3,5 timer

Foredragsholder: Advokat Harald F. Strandenæs

Dag 6: IT-juss og rettslige krav til IT-systemer

Regnskapsbransjen er i kontinuerlig utvikling både når det gjelder tjenesteområder og digitale arbeidsverktøy. Valget av IT-plattform og digitale løsninger reiser en rekke juridiske spørsmål. Eierskap til data, integrasjoner, lisensproblematikk og tilgangsstyring er bare noen av de problemstillinger som preger bransjen mer og mer.

Mange regnskapsførerforetak inntar nå rollen som ren systemleverandør i tillegg til å levere de mer tradisjonelle regnskapstjenestene. Hva slags avtaleverk kreves i disse tilfellene?

IT-juss er et sammensatt rettsområde som reguleres av blant annet alminnelig kontraktsrett, kjøpsloven, GDPR, regnskaps – og bokføringslovgivningen og nasjonale og internasjonale standarder. I dette kurset gjennomgår vi de med mål om å styrke din bevissthet om utfordringer bransjen og ditt foretak står overfor når innovative og nyskapende IT-systemer møter regnskap og bokføring.

Lengde: 3 ,5 timer
Foredragsholdere: Advokatene Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Kursholdere

Vi har med oss tre dyktige kursholdere, som ikke bare har en teoretisk tilnærming til fagområdene de skal forelese i, men også arbeider med dem til daglig.

Kursholderne vil følge opp kursene med både caseløsning og debatter som gir deg motivasjon til å se nye løsninger.

Program

Dersom du bestiller reise og opphold gjennom oss, er det lagt opp til følgende program med avreise fra Oslo (vi kan være behjelpelig med tilslutningsbilletter eller avreise fra andre steder i Norge);

Onsdag 16.november
11:10 Avreise fra Gardermoen med Norwegian
14:10 Ankomst Las Palmas
Dere blir møtt av buss og hyggelig sjåfør med skilt Strandenæs og transfer inn til Meloneras og innsjekk på Hotel Lopesan Villa del Conde. Felles velkomstmiddag for de som ønsker.
Torsdag 17.november – tirsdag 22.november
09:00-12:00 og 15:00-19:00 Kurs på Lopesan Villa del Conde (med forbehold om endring av tider)
Lang siesta midt på dagen – egentid til lunsj og solbad.
Onsdag 23.november
Litt egentid før transfer fra hotellet til flyplassen.
16:45 Avreise fra Las Palmas med Norwegian
23:25 Ankomst Gardermoen
Det vil bli arrangert felles velkomst- og avskjedsmiddag (info om pris og sted kommer).

Praktisk info og priser

Kursene er tilpasset både regnskapsførere og revisorer. For revisorer er kravet til fordeling for enkeltfag opphevet. Timefordeling er satt for å gi en forståelse for fagenes relevans for yrket.
Det er mulig å bestille kun kursdager og eventuelle fellesmiddager, eller du kan bestille både kurs, reise og opphold gjennom oss.

Pris for kurs:
Du kan velge 4 av 6 kursdager:
4 kursdager kr. 11.900,- (bestilt reise/opphold gjennom oss)
4 kursdager kr. 12.900,- (bestilt reise/opphold selv)
Ekstra kursdag(er) kun kr. 1.900,- pr stk
Pris for reise/opphold:
Pris per person i delt dobbeltrom på Lopesan Villa del Conde, med Norwegian fra Oslo; fra kr. 14.995,-
Pris per person i delt dobbeltrom på Lopesan Villa del Conde, uten flyreise; fra kr. 11.000,-
Tillegg enkeltrom kr 5.350,-
Pris for fly t/r Oslo inkl. hotell inkluderer:
• Flybillett Oslo – Las Palmas T/R med Norwegian
• Flyskatter per feb 22
• Innsjekket bagasje
• Håndbagasje
• Setereservasjon T/R
• Privat transfer Las Palmas flyplass – hotell T/R
• 7 overnattinger del i dobbeltrom
• Frokost
• VAT

Faktura på depositum sendes ut ved påmelding.
Sluttfaktura sendes ca 3 måneder før avreise.
Påmelding er bindende.

OBS! Vi har begrenset antall rom og flybilletter til denne prisen, så her er det førstemann til mølla!
Bemerk at vi kan bistå med tilslutningsbilletter fra andre flyplasser.
Kurspakke og evt fellesmiddager kommer i tillegg.

Vi må ta forbehold om endringer i valutakurs, skatter og avgifter (februar 2022). Vi forbeholder oss retten til å avlyse turen eller prisene dersom de nevnte faktorene skulle endres utenom vår kontroll, eller om vi får uforutsette avbestillinger eller for få påmeldte.

Vi tar sikte på å legge opp til et dynamisk kursinnhold, så dersom det forekommer viktige endringer tar vi høyde for å kunne tilpasse kursinnholdet til dette.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon, kan du sende en e-post til berit@strandenas.no.