Nyheter

Virksomhet i Coronaens tid

Vi har gjort oss noen tanker om hva som er viktig å tenke på i tiden fremover. Se filmen her:   Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og send en mail til berit@strandenas.no dersom du ønsker plansjene vi her...

Les mer

Coronaviruset – oppfyllelseshindring i kontraktsforhold

Du har allerede sett de skremmende økonomiske tapene som skyldes coronaepidemien, men hvem er det som kommer til å måtte bære disse tapene? Manglende vareleveranser, avlyste reiser og konferanser, ansatte i  karantene eller med reiseforbud –  vi begynner nå å...

Les mer

ETT ÅR MED GDPR

Vi nærmer oss ett år siden GDPR ble norsk lov. Vårt inntrykk er at hverdagen med GDPR går greit etter at rutiner, erklæringer og skjemaer kom på plass. Overtredelser og gebyrer Til tross for at Datatilsynet varslet om nøye tilsyn...

Les mer

Ny høyesterettsdom – urettferdig eiendomsskatt!

Demokrati betyr at flertallet kan beskatte mindretallet som de vil! Dommen slår fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig men at utskrivningen i 2016 var for sen. Høyesteretts konklusjon er at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten for sent i 2016....

Les mer

Forbrukerrådet vant frem i gruppesøksmål mot DNB. Nå må DNB ut med millioner.

Dom i Norgeshistoriens største gruppesøksmål DNB må betale 345 millioner kroner til om lag 180 000 andelseiere i det som beskrives som norgeshistoriens største gruppesøksmål. I en tid da den forventede levealderen stiger velger stadig flere å benytte aksjefond som et...

Les mer

Ansiennitetsprinsippet kan fravikes ved oppsigelser!

Ansiennitetsprinsippet kan fravikes ved oppsigelser! Det er en utbredt oppfatning at ansiennitetsprinsippet må benyttes ved oppsigelser på grunn av nedbemanning i bedrifter. Høyesterett har i en ny dom, HR 2019 s. 424, fastslått at ansiennitet kan fravikes som utgangspunkt dersom...

Les mer

Advokatfirmaet Strandenæs er prosessfullmektig i en av de største saker om aksjeinnløsning som har vært i Norge

Mandag 19. november 2018 starter en av de største skjønnssaker som har versert for norske domstoler med blant annet ca 1 900 parter. Saken gjelder tvangsinnløsning av minoritetsaksjer i tidligere Hafsund ASA. Advokatfirmaet Strandenæs er representert med en av de fire...

Les mer

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2019 – nå som nettkurs!

Statsbudsjettet 2019 ble lagt frem 8. oktober kl. 1000  Kun 4 timer etter at budsjettet ble lagt frem, kommenterte vi forslaget via direktesendt «TV-streaming». Nå kan du få denne sendingen som et 2-timers nettkurs, hvor vi ser på nye skatteregler og...

Les mer

Husker du å informere selger om justeringsforpliktelse ved salg av fast eiendom?

Borgarting Lagmannsrett påla, i dom av 22. mars 2018, eiendomsmegler erstatningsansvar for manglende rådgivning om justeringsforpliktelse i forbindelse med salg av fast eiendom. Megleren hadde hverken gitt råd om justeringsplikten som ville oppstå ved eiendomssalget eller muligheten for å overdra...

Les mer

Advokat Sigurd Knudtzon er ny partner

Velkommen til advokat Sigurd Knudtzon! Vi har gleden av å informere om at advokat Sigurd Knudtzon har tiltrådt vårt firma som partner og styreleder. Sigurd er en anerkjent forretningsadvokat, og har vært partner i flere ledende advokatfirmaer. Han har bred...

Les mer

Søk