Julegaver til dine ansatte?

27. okt 2021

Nå som dagene blir kortere og kortere og temperaturen faller, vet vi alle at julen nærmer seg. Siden dine ansatte kanskje har stått på i en tøff tid er det kanskje hyggelig å påskjønne de litt ekstra i år. Eller kanskje du som eneste ansatt i eget selskap ønsker å ta ut en så stor julegave som mulig?

Julegave og andre gaver

Med virkning for 2021 ble beløpsgrensene for naturalytelser (gaver som ikke består av penger) økt fra kr 2 000 til kr 5 000. Det betyr at du som arbeidsgiver hvert år kan belønne dine ansatte med gaver på inntil kr 5 000 uten at gaven blir beskattet. Om gaven har en verdi på mer enn kr 5 000, blir overskytende skattepliktig lønnsinntekt for de ansatte. Det er ikke krav til begivenheten for gaven. Det kan altså være i anledning jul, bursdag eller annet, og det kan være én eller flere enkeltgaver. I loven oppstilles heller ikke krav om likebehandling mellom dine ansatte. Men det kan jo være lurt å behandle dine ansatte likt.

Gaver kan gis til ansatte og styremedlemmer i virksomheten. Du kan til og med motta en slik gave om de er eneste ansatt i virksomheten og eier den alene.

«Jubileumsgaver»

Den ansatte kan i tillegg få større/flere gave(r) (også bare som naturalytelse) dersom det er en spesiell anledning. Dette gjelder i følgende tilfeller:

Verdi inntil kr 8 000.
–        Ved 20 års ansiennitet og dersom slik gave gis etter minst 10 års ytterligere ansettelse

Verdi inntil kr 5 000
–        Bedriften er 25 år, eller i et antall år som er delelig med 25
–        Den ansatte gifter seg
–        Den ansatte fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
–        Den ansatte slutter etter minst ti år i bedriften, eller går av med pensjon.

Det er egne regler om når bonuser må beskattes. Gaven med en verdi inntil kr 5 000 kan også benyttes i kombinasjon med bonusbestemmelsene.

Reglene vi har gjennomgått finner du i forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven (FSFIN) § 5-15-1.

Torstein Feldborg

Advokatfullmektig

Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.