Internasjonal skatterett – råd og vink

Dette kurset vil ta for seg hovedreglene i norsk internasjonal skatterett. Kapitalen er mobil og forsvinner med et tastetrykk. Landegrenser viskes ut, og nasjonale regler kommer under press. Internasjonalt snakkes det også mer og mer om en global skattesats.

Dette kurset vil fokusere på viktige områder dere må være oppdaterte på. Teksten her skrives før valget, og det er spennende hvor vi havner. Kurset er praktisk orientert basert på cases og eksempler.

Temaer som behandles i kurset er:

 • Global skattesats
 • Skatteavtalene
 • Fast driftssted
 • Skattemessig bosatt
 • Kort om pensjon
 • Internprising
 • Arbeidskraft på tvers av landegrenser
 • Exit-beskatning
 • Forholdet til Storbritannia (Brexit)
 • Utbytte- kildeskatt
 • Skatteamnesti
 • Lavskattelandvurdering nye regler for renter og royalty

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige i selskapene og revisorer

Dato: 22. oktober, klokken 13:00-16:00
Sted: Munkedamsveien 3B (på gateplan)
Pris: Kun kr 1.690,- (som inkluderer kursdokumentasjon og enkel servering)
Kursholdere: Advokat Øystein Olausen og advokatfullmektig Torstein Feldborg
Veiledende oppdatering: 3 timer skatterett/rettslære
Påmelding: Send e-post til berit@strandenas.no, og før opp navn på deltager(e)