Har du behov for å samle kollegaer til litt faglig og aktuell oppdatering


Vi tilbyr nå bedriftsinterne kurs på Teams eller lignende, hvor flere ansatte kan samles til en felles faglig oppdatering og kursing i aktuelle tema.

Alle kursene kan tilpasses bedriftens egne maler, avtaler og retningslinjer. Toveis-kommunikasjon står sentralt i våre opplegg, og man kan sende inn spørsmål som ønskes belyst i forkant, så vel som å stille spørsmål underveis i kurset. Vi er istand til å sette sammen kurs og kurspakker rundt alle fagområdene vi har ekspertise på. Med vekt på en praktisk tilnærming, hvor vi bruker reelle eksempler på saker bedriften med stor sannsynlighet selv vil ha kontakt med.

Du kan her se eksempler på aktuelle kurs som tilbys både på nett og som fysiske kurs, men også kontakte oss for å få skreddersydd et opplegg for deres virksomhet.