Bedriftsinterne kurs på Teams

Har du behov for samle kollegaer til litt faglig og aktuell oppdatering?

Vi tilbyr nå bedriftsinterne kurs på Teams el. hvor flere ansatte kan samles til en felles faglig oppdatering og kursing i aktuelle tema.

Alle kursene kan tilpasses bedriftens egne maler, avtaler og retningslinjer. Man kan sende inn spørsmål som ønskes belyst i forkant og man kan stille spørsmål underveis i kurset.

Her er noen eksempler på aktuelle kurs som tilbys, men vi tilbyr også kurs i andre tema på «bestilling»

Trykk på kursene for å lese mer.

Del på:

Søk