Årsoppgjør og skatt – når bunnlinjen teller

Med ny regjering, nye regler om opsjoner i arbeidsforhold, ny global inntektsskatt, nye naturalytelses- og konsernbidragsregler, nye skjemaer og skatteetatens SIRIUS-prosjekt, er det utvilsomt mye nytt, men kanskje viktigst er det å kunne vite at du har full oversikt over det du må vite!

I dette heldagskurset skal vi gjennomgå hovedpunktene og nyhetene i årsoppgjøret for 2021. Vi ser nærmere på problemstillinger, fallgruver og årsoppgjørselementer som det er knyttet størst risiko til. I kurset vil vi ha fokus på konkrete og aktuelle temaer det forutsettes at du behersker for å kunne utarbeide et riktig årsoppgjør.

Kursinnhold
 • Fradragene som skaper hodebry
 • Nye skatteregler
 • Beholdningsendringer
 • Vedlikehold/påkostning
 • Fusjon og fisjon – behandling i regnskapet
 • Tapsføring på fordringer – i og utenfor næring
 • Kompensasjonsordningen i årsoppgjøret
 • Utfordringer med fritaksmetoden
 • Formuesskatt
 • Skatt og konkursbehandling
 • Aktuell praksis
 • Årsresultatet – utbytte, konsernbidrag og underskudd
 • Tilleggsopplysninger til skattemeldingen?

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og Controller

Praktisk info

Dato: 11.01.22, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veil. godkjenning: 3,5 timer skatt/avgift og 3,5 timer bokføring
Kursholdere: Advokat Harald. F. Strandenæs, advokat Øystein Olausen og advokatfullmektig Torstein Feldborg