Webinar:

Tre store nyheter! Skattelovutvalget – Ny regnskapsførerlov – Arbeidsinnleie

Så kom det som julekvelden på kjerringa:

 • For to timer siden vedtok Kongen i statsråd ny regnskapsførerlov med ny forskrift, med ikrafttredelse om 14 dager
 • Mandag 19. desember kommer Skattelovutvalget med en helhetlig beskrivelse av grunnleggende endringer i norsk skattesystem
 • Regjeringen strammer kraftig inn på muligheten til å bruke innleid arbeidskraft

Vi inviterer til webinar om alt det nye på Teams mandag 19. desember klokken 14:00, fire timer etter Skattelovutvalgets fremleggelse, og gjennomgår det du trenger å vite:

 • Skattelovutvalgets forslag til endringer
 • Arbeidsinntekt
 • Kapital- og selskapsbeskatning
 • Fritaksmetoden
 • Internasjonal beskatning

Ny regnskapsførerlov – to grunnleggende krav trer i kraft allerede 1. jan. 2023

 • Overordnet kvalitetsstyring
 • Krav til skikkethet
 • Overgangsregler for krav til utdannelse for autorisasjon

Arbeidsinnleie/bemanning

 • Lovendringer og ikrafttredelse
 • Forbud mot midlertidighet og innleie
 • Grensen mellom entreprise og arbeidsinnleie

Webinaret starter kl. 14:00 og slutter ca. kl. 15:45

Her er det mye nytt, og det er grunn til å frykte at vi må gå over tidsplanen.

Praktisk info

Dato: Mandag 19. desember, kl. 14:00-15:45
Sted: Webinar på Teams
Pris: kr. 490,-
Veil. godkjenning: 2 timer
Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og advokater


Advokat Harald F. Strandenæs

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e), samt e-postadresse på hver deltager, til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor. Dere vil da bli tilsendt en invitasjon til arrangement på Teams. Bemerk at det er e-postadressene man bruker til Teams som må meldes inn.