Webinar:

Innleie fra bemanningsforetak og oppdragstakere

Det har kommet flere nye regler i arbeidsmiljøloven den siste tiden, og flere er på vei.

Er din praksis med innleie i dag lovlig? Hvis den ikke er lovlig, risikerer du gebyr, straff eller søksmål fra LO?

Dersom du tar oppdrag for andre, må du registrere deg?

Hva vil totalforbudet mot innleie fra bemanningsbyråer i bygge og anleggsbransjen i Oslo, Viken og Vestfold fra 1. april bety for deg?

Allerede i sommer ble den generelle regelen om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven fjernet, og fra 1. april skjerpes reglene om innleie fra bemanningsforetak. Arbeidsgiver får også en utvidet bevisbyrde for at oppdragstakere ikke er arbeidstakere. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste, hele og direkte stillinger uttaler Regjeringen. Disse reglene vil ha stor betydning for bl.a. bygg- og anleggsbransjen, regnskapsbransjen og andre bransjer der syklisk innleie er vanlig. Det er også foreslått andre endringer i arbeidsmiljøloven bl.a. når det gjelder arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret i konsern.

I dette webinaret vil vi ta for oss de nye reglene, og hva disse vil bety for deg og din virksomhet. Spørsmål vi vil ta opp er om din praksis rundt innleie er lovlig, vil du måtte registrere deg for denne type oppdrag, og hva vil konsekvensene bli når det gjelder kontrakter og ansvar?

Andre spørsmål vil være:

• Lovendringer og ikrafttredelse
• Spesielt om forbudet mot midlertidig innleie fra bemanningsforetak
• Grensen mellom entreprise og arbeidsinnleie
• Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
• Arbeidsgivers bevisbyrde for at oppdragstaker ikke er arbeidstaker
• Raskt om andre endringer i arbeidsmiljøloven

Vi ønsker velkommen til et praktisk rettet kurs, der det vil være anledning til å stille spørsmål og også kommentere og spekulere undervis. Vi ser frem til spennende diskusjoner!

Praktisk info

Dato: Onsdag 25. januar, kl. 09:00-11:00
Sted: Webinar på Teams
Pris: kr. 990,-
Veil. godkjenning: 2 timer rettslære
Målgruppe: Bygg- og anleggsbransjen, regnskapsbransjen og andre bransjer der syklisk innleie er vanlig


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Martin Johnsen

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e), samt e-postadresse på hver deltager, til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor. Dere vil da bli tilsendt en invitasjon til arrangement på Teams. Bemerk at det er e-postadressene man bruker til Teams som må meldes inn.