Webinar – Når oppsigelse er eneste løsning!

19. mar 2021 | Arbeidsliv og HR

Når oppsigelse er eneste løsning

Er man arbeidsgiver med ansatte, vil det før eller siden oppstå situasjoner hvor man må gå til det drastiske skritt å si opp noen.

Det kan være ansatte som rett og slett ikke fungerer, eller det kan være nødvendig pga redusert drift og lønnsomhet i virksomheten. Nå er vi sannsynligvis på vei inn i en periode hvor ansatte som har vært permittert lenge må sies opp.

For noen bransjer er dessverre sannsynligheten for at bedriften vil komme tilbake til der den var før mars 2020 blitt veldig liten.

Uansett grunn er ikke oppsigelser bare en følelsesmessig og praktisk katastrofe for den ansatte, men også svært vanskelig for arbeidsgiver.

Dessverre kan oppsigelse være både nødvendig og eneste løsning.

Advokatfirmaet Strandenæs inviterer til et praktisk og levende webinar, hvor vi gjennomgår følgende tema:

• Formalitetene som må følges ved oppsigelse
• Hva som skal til for å gå til oppsigelse og gangen i selve oppsigelsen
• Usikkerheter og farer ved en oppsigelse
• Erfaringer med forhandlinger og utarbeidelse av sluttavtaler
• Hva skal sluttavtale inneholde
• Suspensjon og avskjed

Du kan sende inn konkrete spørsmål i forkant av webinaret og det vil selvsagt være muligheter for å stille spørsmål underveis. Etter endt webinar får du oversendt eksempler på maler og avtaler som du kan benytte.

Tid: Onsdag 14. april kl. 13.00-14.30.

Kursholdere: Advokatene Martin S. Johnsen og Harald F. Strandenæs.

Pris: kun kr. 990,- (som inkluderer 1,5 kurs samt avtalemaler).

Oppdatering: 2 timer arbeidsrett.

Påmelding til berit@strandenas.no – Link til webinaret blir sendt ut samme dag.

Fyll kaffekoppen og sett av 1,5 timer til en nyttig gjennomgang av et tema mange føler skummelt, men som er helt nødvendig.

Vår innfallsvinkel er praktisk og bygger på lang erfaring med problemstillingene.

Vel møtt!