Velkommen til webinar!

Tirsdag 15. februar, kl. 10.00-11.30

Årets første samling gjennomføres digitalt og vi inviterer til webinaret «Incentivordninger for ansatte». Det blir stadig større forskjeller på eiere og ansatte både i alder og økonomi. Vi tror et av de mest oversette verktøy for en sunn utvikling av norske foretak, er å spre deler av eierskapet blant de ansatte.

I dette webinaret setter vi fokus på hvilke erfaringer vi har høstet og hvilke modeller som finnes;
• Fra bonusordning til medeierskap
• Forskning og erfaring på effekten av «medarbeiderskap»
• Hva kan vi lære av Mc Kinsey?
• Hvordan finansiere ansattes aksjekjøp?
• Rettslig regulering
• Skattemessige sider
• Verdsettelse

Webinaret ledes av Harald Strandenæs, og det er mulig å stille spørsmål underveis.
Sett av 1,5 time og «møt» opp Teams, tirsdag 15.februar, kl. 10.00-11.30.

Webinaret er gratis. Velkommen!

For spørsmål send mail til berit@strandenas.no eller;