Generasjonsskifter – nå er tiden inne!

Webinar 7. mars kl. 09:00-11:00

Uttalelser fra både Finans- og Statsminister til tross, vi mener fortsatt tiden er inne til å tenke generasjonsskifter. Det er mange grunner til å gjennomføre generasjonsskifter: skatt, formuesskatt, forvaltning, opplæring, ansvar, og ganske enkelt at tiden går.

Dessuten tilsier både skattelovutvalget og den politiske sammensetning at arveskatt er aktuelt. Norge og Sverige er så godt som de eneste land uten arveskatt. Kommer arveskatten, kan den iverksettes raskt. Derfor bør forberedelser gjøres allerede nå.

Arveskatten vil gjelde både aksjene i familiebedriften og hytta. I tillegg til arv ved død, vil skatten også gjelde forskudd på arv og sannsynligvis en del av det som i dag regnes som skattefrie gaver. Samlet sett kan arveskatten raskt utgjøre betydelige beløp. Typiske og vanskelige spørsmål er: Skal noen ta over familiebedriften? Skal hytta overføres i sameie? Hva med fremtidsfullmakt og arv?

Vår erfaring gir oss innblikk i hvordan lovgivningen vil kunne se ut. Én ting er iallfall sikkert: det vil aldri bli billigere å gjennomføre generasjonsskifter enn nå.

Sett derfor av 2 timer og meld deg på dette aktuelle webinaret.

Kursinnhold:

 • Hva blir innholdet av arveskatten og hvem rammer den?
 • Arveskattens regelutforming blir fullstendig ny, med nye krav
 • Overføring av selskap/selskapsformer
  • Særlige regler om kontinuitet
  • Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap
  • Aksjonæravtaler og vedtekter
 • Betinget overføring (kan du gi bort verdien, men beholde styringen?)
  • Aksjer uten stemmerett
  • Eiendom med bruksrett
  • Senere betingelser som skal inntreffe
 • Gavesalg med eller uten realisasjon? Svært kompliserte regler.
 • Familiens arverettslige behov
  • «Familiens sorte får»
  • «mine, dine, våre?»
 • Stiftelser, legater og fond
 • Fremtidsfullmakter og tilsvarende
 • Skifte (felleseie, særeie og uskifte)

Det blir mye fokus på praktiske eksempler og konkrete case, og du kan sende inn spørsmål i forkant eller underveis i webinaret.

Kurset gjennomføres også som fysisk kurs 09. mars, 13:00-15:00.

Praktisk info

Dato: Tirsdag 07. mars, kl. 09:00-11:00
Sted: Webinar på Teams
Pris: 990kr (eks. MVA)
Veil. godkjenning: 2 timer faglig oppdatering
Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som bør planlegge generasjonsskifte


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Martin Johnsen


Advokatfullmektig Torstein Feldborg


Advokatfullmektig Aksel Forberg

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e), samt e-postadresse på hver deltager, til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor. Dere vil da bli tilsendt en invitasjon til arrangement på Teams. Bemerk at det er e-postadressene man bruker til Teams som må meldes inn.