Webinar: Generasjonsskifter – Arv og skifte i praksis

1. jun 2021 | Organisering av virksomhet

Vi inviterer til webinar om arv og skifte i praksis

Til alle tider har generasjonsskifter vært et av de største temaer i privatretten, og kanskje det som opptar oss mennesker mest. Skal verdiene overføres mens senior er i levende live, så man selv kan ha glede av å se arven komme til nytte, eller til forbitrelse ved å se hvordan arven blir forvaltet? Et livsverk skal overføres, og verdier skal forvaltes i et generasjonsperspektiv.

Selv om noen lager nytt testament et par ganger i året, vet vi at for de fleste er det ubehagelig og møte egen dødelighet. På samme måte som en time hos tannlegen, anbefaler vi likevel å gjennomtenke hvordan man ønsker å fordele verdiene. Generasjonsskifte med senior i levende live demper eventuelle konflikter ved at forventninger avklares, skiftet planlegges og strategier legges mens alle parter er involvert. Og gjør dere dette nå, kan kanskje familien også spare arveavgift og skatt!

Bli med på et praktisk webinar hvor vi setter fokus på følgende:

  • Familiens arverettslige behov.
  • Internasjonale spørsmål.
  • Fremtidsfullmakter.
  • Praktisk skifte.
  • Testamentfullbyrder.
  • Ny arvelov setter større krav til
    • Arvinger.
    • Arvelaters aktivitet overtas av arvingene i fellesskap.

Du kan sende inn spørsmål i forkant og underveis i webinaret.

Webinaret er del to av en serie på to deler om generasjonsskifter. I denne delen ser vi nærmere på arv og skifte i praksis, og i del én fikk du konkret kunnskap om skatt- og avgiftssituasjonen. Det er en fordel men ingen forutsetning å ha deltatt på del en.

Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som kan vurdere å gi forskudd på arv.
Veiledende godkjenning: 1 time skatterett og 1 time rettslære.
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs, advokat Martin S. Johnsen og advokatfullmektig Torstein Feldborg.
Datoer: 15. juni, fra klokken 13:00-14:30.
Pris: Kr. 990,-.

Påmelding til berit@strandenas.no. Husk å føre opp antall deltakere og ønsket dato.