Webinar: Arbeidsavtaler – hjemmekontor og oppdaterte konkurranseklausuler

21. apr 2021 | Arbeidsliv og HR

Er dine arbeidsavtaler tilpasset dagens virkelighet, og ikke minst morgendagens utfordringer? Vi inviterer til et nyttig og praktisk webinar som viser viktigheten ved å ha oppdaterte arbeidsavtaler.

Sammen med arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsavtalen ethvert ansettelsesforhold. Ofte blir arbeidsavtalen liggende uendret, mens omgivelsene rundt ansettelsen og arbeidsplassen endres.

Etter et år med coronavirus, endrete rammevilkår og ikke minst utstrakt bruk av hjemmekontor, er det nå grunn til å revidere arbeidsavtalen. Mange mener hjemmekontor er kommet for å bli. Hvordan vil utstrakt bruk av hjemmekontor påvirke arbeidsvilkårene? Nav har analysert trender i arbeidsmarkedet, og deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt og at man må regne med hyppigere jobbskifter.

Da er det spesielt viktig å være oppmerksom på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler, rekrutteringsklausuler og kundeklausuler. I dette webinaret går vi gjennom hvilke muligheter arbeidsgiver har for å beskytte seg mot konkurranse og illojal atferd fra arbeidstaker.

Eksempler på noen aktuelle temaer som vil bli belyst i webinaret er:

Endringer i arbeidsavtalen eller tilleggsavtale som følge av hjemmekontor
– IT-sikkerhet på hjemmekontoret
– Har den ansatte (krav på) ergonomisk tilpasset kontorutstyr?
– Registrering og kontroll av overtid
– Hvilke konkurranseklausuler, rekrutteringsklausuler og kundeklausuler er lovlige?

Tid: Torsdag 29. april eller torsdag 6. mai, begge dager kl. 13.00-14.30
Kursholdere: Jennie E. Bratlie, Martin S. Johnsen og Harald F. Strandenæs
Pris:  kr. 990,- (som inkluderer 1,5 time kurs samt kursdokumentasjon)
Veiledende oppdatering: 2 timer rettslære

Du kan sende inn konkrete spørsmål i forkant av webinaret og det vil selvsagt være muligheter for å stille spørsmål underveis.

Påmelding til berit@strandenas.no – link til webinaret blir sendt ut samme dag.

Fyll kaffekoppen og sett av 1,5 timer til en nyttig gjennomgang av et tema som lett blir forsømt, men som kan gi store konsekvenser.