Statsbudsjettet 2018

17. sep 2017 | Ukategorisert

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2018 – på Continental og via TV-streaming

Valget er over og mandatfordelingen på stortinget er nå kjent. Likevel er regjeringsdannelsen høyst usikker.

Statsbudsjettet legges uansett frem 12. oktober kl. 10 og det er den “blå-blå” regjeringens budsjett som kommer.

Faren er stor for at det kommer nye «hotellforlik» – hvem husker vel ikke Plaza-forliket om utbytteskatt av 5. september, eller Soria Moria erklæringen.

Mange skatteregler har hatt virkningstidspunkt basert på pressemeldinger fra hotelforlik!

Likevel: 12. oktober kommer «Solberg-1»  regjeringen med nytt budsjett – og dermed også nye skatteregler!

Noe kan vi gjette med en viss sikkerhet basert på tidligere skatteforlik, og noe vet vi vel dermed også vil passere ethvert storting:

  • Økt Utbytteskatt til privatpersoner: vi nærmer oss 32%!
  • Litt lavere selskaps- og kapital-skatt: blir det 23%?

 Noe kan man tro basert på mer tekniske endringer i skatteregimet:

  • Rentebegrensningsregler i konsern strammes opp
  • Nye krav til dokumentasjon og muligens fradragsbegrensning i vederlag til immaterialretter.

 Noe er mer spekulativt men absolutt ikke usannsynlig:

  • Nye regler som hindrer skattefrihet ved uttal av innbetalt kapitel, her er det mye som strider mot god logikk
  • Regler om formuesskattefritak på “arbeidende kapital” hva nå Senterpartiet, Venstra og Krf mener dette er…

Med rekordhøye lånopptak i husholdningen og ett opplegg der enhver rente er fradragsberettiget mens boliggevinst og bruk stort sett er skattefri, ønsker fagøkonomer i Norge seg et system med bedre sammenheng; boliglånsrente bør ikke gi full fradragsverdi!

Det bør komme klargjøring av den nye finansskatten og forlengelser i diverse overgangsregler bla. til den nye «KLAS kontoen».

Også innenfor Merverdiavgiften er det en del spenning

Uansett gjennomgår vi nye skatteregler og det politiske bildet, bare 4 timer etter at Statsbudsjettet 2018 er lagt frem.

Enten du kommer til oss på Hotel Continental 12. oktober kl. 1400 – 1600,  eller du kobler deg på vår direktesendte “TV-streaming” i eget møterom med dine kollegaer eller gjester, så setter vi fokus på nye skatteregler og det politiske bildet!     

Godkjenning: 2 timer skatt

Foreleser: Advokat Harald F. Strandenæs

Pris: Deltagelse på Continental kr. 1.500,-. For “TV-streaming” avtales egen pakkepris!

Påmelding til berit@strandenas.no – uansett om du deltar på Continental eller via “TV-streaming”

Velkommen til Statsbudsjettet 2018 – Så dagsferskt som det er mulig!