Dokumenter ifbm rådgivning om kompensasjonssøknader

21. apr 2020 | Ukategorisert

Vent med rådgivning om kompensasjonssøknader til dette er på plass:

Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall, https://kompensasjonsordning.no/, er nå åpnet for alle søkere. Vi antar at mer enn 100.000 bedrifter vil søke, og de fleste vil trenge hjelp fra sin regnskapsfører og/eller revisor. For at du på en enkel måte skal kunne takle disse oppdragene har Advokatfirmaet Strandenæs laget dokumentene du trenger for å forankre oppdraget og avgi bekreftelsen.

Systemet er enkelt å bruke, og vi har tilpasset det til både regnskapsførere og revisorer. Videre har vi laget dokumenter som benytter eksisterende oppdragsavtaler/engasjementsbrev eller selvstendige oppdrag.

 Oppdrag om kompensasjonssøknad krever:

  • Oppdragsbekreftelse
  • Fullstendighetsbrev/erklæring
  • Redegjørelse fra regnskapsfører/revisor

Kompensasjonsordningen gjelder foreløpig for mars, april og mai. Det er grunn til å tro at det blir endringer i rettsgrunnlaget i denne perioden, og vi vil oppdatere dokumentene ved behov.

For kun kr. 900,- eks mva får du nå muligheten til å kjøpe disse dokumentene og motta inntil 30 minutters juridisk rådgivning knyttet til kompensasjonsordningen og utfylling av dokumentene.

Både regnskapsførere og revisorer har allerede i dag plikter etter god regnskapsføringsskikk og attestasjonsstandarder. Det vil i disse dager bli levert feilaktige søknader og gitt uriktige opplysninger. Det er derfor viktig å klarlegge premissene for oppdraget.

Det er tilstrekkelig å benytte dokumentene under normal e-mailveksling. Systemet krever ikke e-signatur fra kunden, men kan tilpasses dette.

Bestill pakken i dag!

Send mail til jennie@strandenas.no

 Som en del av dugnaden har vi valgt å sette prisen til kun kr. 900,- eks mva. Pakken består av Word-dokumenter og 30 minutters rådgivning via telefon eller Teams.