400 kr

1 time

Rettslære

Næringslokaler – leie i urolige tider

Kurset setter fokus på praktiske problemstillinger knyttet til leie og utleie av næringseiendom. Som forretningsadvokater med erfaring fra begge sider av leieforholdet, har vi valgt ut noen typiske konflikttema som fort oppstår mellom utleier og leietaker i urolige tider.

Temaene reiser flere rettslige spørsmål blant annet ved, kontraktsinngåelsen/kontraktsutforming, oppfølging av kontrakten, håndtering av problematiske leietakere (og utleiere), forhandlinger og tvist rundt husleien og mulige krav fra utleier/leietaker.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Markedet
  • Rettsgrunnlagene
  • Forhold på leietakersiden
  • Forhold på utleiersiden
  • Offentlige pålegg
  • Force Majeure
  • Endringsavtaler

Målgruppe: Aktører som driver med utleie av næringseiendom samt deres rådgivere

Kursholder: Advokat Karl Erik Westergren

Kurset består av en video, etterfulgt av 9 avsluttende spørsmål. Når du har fullført alle spørsmålene vil du få et digitalt deltakerbevis.

PS: Når du har kjøpt kurset får du en epost med mulighet for å logge deg inn. Husk å sjekke søppelposten om ikke mailen kommer!