Næringslokaler – leie i urolige tider

400 kr

Kurset setter fokus på praktiske problemstillinger knyttet til leie og utleie av næringseiendom. Som forretningsadvokater med erfaring fra begge sider av leieforholdet, har vi valgt ut noen typiske konflikttema som fort oppstår mellom utleier og leietaker i urolige tider.

Temaene reiser flere rettslige spørsmål blant annet ved, kontraktsinngåelsen/kontraktsutforming, oppfølging av kontrakten, håndtering av problematiske leietakere (og utleiere), forhandlinger og tvist rundt husleien og mulige krav fra utleier/leietaker.

Kurset er spesielt rettet mot aktører som driver med utleie av næringseiendom samt deres rådgivere.

Kursinnhold:

  1. Markedet
  2. Rettsgrunnlagene
  3. Forhold på leietakersiden
  4. Forhold på utleiersiden
  5. Offentlige pålegg
  6. Force Majeure
  7. Endringsavtaler

 

Kurset er på 60 minutter, og gir 1 timer faglig oppdatering i rettslære.

Kurset består av en video, etterfulgt av 9 avsluttende spørsmål. Når du har fullført alle spørsmålene vil du få et digitalt deltakerbevis.

Kjøpt tilgang? Trykk her for å gå til kurset