400 kr

1 time

Etterutdanning

Næringslokaler – leie i urolige tider

Kurset setter fokus på praktiske problemstillinger knyttet til leie og utleie av næringseiendom. Som forretningsadvokater med erfaring fra begge sider av leieforholdet, har vi valgt ut noen typiske konflikttema som fort oppstår mellom utleier og leietaker i urolige tider.

Temaene reiser flere rettslige spørsmål blant annet ved, kontraktsinngåelsen/kontraktsutforming, oppfølging av kontrakten, håndtering av problematiske leietakere (og utleiere), forhandlinger og tvist rundt husleien og mulige krav fra utleier/leietaker.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Markedet
  • Rettsgrunnlagene
  • Forhold på leietakersiden
  • Forhold på utleiersiden
  • Offentlige pålegg
  • Force Majeure
  • Endringsavtaler

Målgruppe: Aktører som driver med utleie av næringseiendom samt deres rådgivere


Advokat Karl Erik Westergren