1.800 kr

I dette nettkurset skal vi ta for oss hovedpunktene i skattelovutvalgets redegjørelse og også gjennomgå aktuell skatteplanlegging i 2023.

3 timer

Etterutdanning

Skattelovutvalget – aktuell skatteplanlegging i 2023

Skattelovutvalget Torvik leverte i desember 2022 sin NOU om innspill til «fremtidens skattesystem». I dette nettkurset skal vi ta for oss hovedpunktene i skattelovutvalgets redegjørelse og også gjennomgå aktuell skatteplanlegging i 2023.

Vi som jobber med skatt og avgift lever i en meget spennende tid. Sjelden har det vært så mange høringer, lovforslag, meninger og påstander om vårt skattesystem som nå. Temaer som har gått igjen er monsterskatt, grunnrenteskatt, formueskatt, exit-skatt, mv. Hva mener egentlig ekspertene i Torvikutvalget om hvordan skattesystemet for fremtiden bør være? Og hvilke grep er fornuftige å ta for å optimalisere skattebyrden?

Det er mange grep Skattelovutvalget foreslår, blant annet kommer det med innspill om vesentlige endringer i kapital-, lønns-, pensjon-, utbytte- og formuesbeskatning? Utvalget foreslår også vesentlige endringer i merverdiavgiften. Med dette kurset ønsker vi å gjennomgå hovedpunktene i utvalgets forslag, slik at du også er kjent med hvilke regler som kan komme. I lys av disse forslagene vil vi også gjennomgå aktuell skatteplanlegging i 2023.

  • Skatt på bolig
  • Skatt på arbeidsinntekt, trygd og pensjon
  • Selskapsskatt
  • Skatt på eierinntekter
  • Skatt på kapitalinntekter
  • Merverdiavgift
  • Grunnrenteskatt
  • Miljø, skatt og avgift
  • Monsterskatt
  • Aktuell skatteplanlegging i 2023

Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som bør planlegge generasjonsskifte


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokatfullmektig Torstein Feldborg