Kompensasjonsordning 2 – Dokumentpakke og nettkurs

1.300 kr

Fra og med 18. januar 2021 kan foretak med stort omsetningsfall igjen søke om kompensasjon til dekning av faste unngåelige kostnader.

Her selger vi en kurspakke der du både får tilgang til nettkurset med sertifisering, og dokumentpakken med 30 minutters juridisk rådgivning knyttet til kompensasjonsordningen og utfylling av dokumentene.

Nettkurset om kompensasjonsordning 2 passer for alle som skal utarbeide søknad om kompensasjon eller avgi bekreftelse på søknadens innhold.

Kursinnhold:

 • Faste uunngåelige kostnader
 • Omsetning og omsetningsfall
 • Oppstilling og dokumentasjon
 • Regnskapsfører eller revisors bekreftelse
 • Kontrollhandlinger
 • Overtredelser og sanksjoner
 • Regnskapsfører/revisors ansvar – avtaleverk

Foredragsholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og adv.flm. Jennie Elise Bratlie

Veiledende oppdatering: 1 time rettslære/annet

I tillegg vil du få tilgang til dokumentene du trenger for å forankre oppdraget og avgi bekreftelse.

Dokumentene er enkle å bruke, og er tilpasset til både regnskapsførere og revisorer. Videre har vi laget dokumenter som både benytter eksisterende oppdragsavtaler/engasjementsbrev og selvstendige oppdrag.

Dokumentpakken finner du tilgjengelig for nedlastning etter kjøp, og inneholder:

 • Veiledning for bruk av dokumenter
 • Engasjementsbrev Revisor
 • Bilag til engasjementsbrev Revisor
 • Oppdragsavtale Regnskapsfører
 • Bilag til oppdragsavtale Regnskapsfører
 • Styrets fullstendighetserklæring

Ved kjøp av dokumentpakken får du også med 30 minutters juridisk rådgivning knyttet til kompensasjonsordningen og utfylling av dokumentene.