Rollen som styrerådgiver

I dette nettkurset skal vi se nærmere på rollen som styrerådgiver og viktige spørsmål som reises for både styret, generalforsamlingen og styrerådgiveren

2 timer

Etterutdanning

1.400 kr

Rollen som styrerådgiver

Sannheten er at de fleste styremedlemmer mangler kompetanse eller interesse for rollen. Selv der styret har betydelig kompetanse på noen områder, vil det ha behov for å få tilført særlig kompetanse på områder der styret selv mangler dette. Mange kompetente kandidater viker også tilbake for å ta styreverv som følge av det betydelige styreansvaret, og vil derfor heller gi råd til styret snarere enn å sitte i styret. Denne rollen blir gjerne omtalt som en styrerådgiver.

Styrerådgivers ansvar og arbeidsoppgaver varierer, og kan omfatte alt fra økonomiledelse, rapportering og prosjektledelse, til ad-hoc oppgaver, compliance, bransjekunnskap, generell selskapsrådgivning og strategiarbeid.
Som styremedlem er det først og fremst selskapslovgivningen som setter rammene for styrets arbeid og det enkelte styremedlems ansvar. Som styrerådgiver står man imidlertid langt friere, men enkelte viktige spørsmål som mandat, fraråding, honorar og avtalerettslige reguleringer bør avklares.

I dette nettkurset skal vi se nærmere på rollen som styrerådgiver og viktige spørsmål som reises for både styret, generalforsamlingen og styrerådgiveren.

Målgruppe:
Nettkurset passer for deg som har erfaring fra eller er nysgjerrig på styrearbeid, ledelse, økonomi, rådgivning eller annen relevant bakgrunn

  • Hva skiller styrerådgiverrollen fra rollen som styremedlem?
  • Faglig kompetanse og personlige egenskaper
  • Styrerådgiveravtalen og formaliteter
  • Styrerådgiverrollen som døråpner
  • Styreforsikring
  • Noen etiske dilemmaer

Mottar deltakerne plansjene som brukes?

Ja, disse publiseres for nedlastning på kurssiden, som du finner under Kursoversikt på din profil.

Får man dokumentasjon på kursdeltakelsen?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er gjennomført, hvor du vil finne det på samme sted du kan hente ut kursplansjene. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.