700 kr

1 time

Etterutdanning

Oppsigelser i arbeidsforhold

Når oppsigelse er eneste løsning! Er man arbeidsgiver med ansatte, vil det før eller siden oppstå situasjoner hvor man må gå til det drastiske skritt å si opp noen.

Det kan være ansatte som rett og slett ikke fungerer, eller det kan være nødvendig pga. redusert drift og lønnsomhet i virksomheten.

Nå er vi sannsynligvis på vei inn i en periode hvor ansatte som har vært permittert lenge må sies opp.

For noen bransjer er dessverre sannsynligheten for at bedriften vil komme tilbake til der den var før mars 2020 blitt veldig liten.

Advokatfirmaet Strandenæs presenterer et praktisk og levende nettkurs!

Temaer som behandles i kurset er:

  • Formalitetene som må følges ved oppsigelse
  • Hva som skal til for å gå til oppsigelse og gangen i selve oppsigelsen
  • Usikkerheter og farer ved en oppsigelse
  • Erfaringer med forhandlinger og utarbeidelse av sluttavtaler
  • Hva skal sluttavtale inneholde
  • Suspensjon og avskjed

Målgruppe: Kurset er rettet mot rådgivere, og deg som arbeidsgiver med ansatte


Advokat Martin Johnsen