1.500 kr

2 timer

Etterutdanning

Ny arvelov – hva skjer med arv og testament?

Den 01. januar 2021 trådte ny arve- og skiftelov i kraft, dette betyr at noen vil trenge nytt testament fordi det gamle kan inneholde klausuler som blir ugyldige.

For å kunne sette opp et «riktig» testament er det viktig å kunne forutse hvilke konsekvenser det vil ha for både etterlatte og eventuelle forretningsforbindelser. Dette er et følsomt tema for de involverte og det er viktig å stille de riktige spørsmålene, selv om det kan virke både inngripende og vanskelig. Vi har sett flere eksempler på at fordeling av arv kan medføre både familiekrangler og problemer for bedrifter i ettertid.

Som rådgiver er det viktig å være oppmerksom på disse fallgruvene og vite når du bør forslå at testamenter opprettes eller endres.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Hvem som typisk trenger testamenter?
  • Forskudd på arv
  • Uskiftereglene for ektefeller og samboere
  • Hvordan arven fordeles dersom man ikke har testament
  • Hvem som vil trenge nytt testament fordi deler av det gamle blir ugyldig
  • Overgangsbestemmelser

Den nye loven tar også i bruk et mer moderne språk, og vi gjennomgår hvilke begreper som blir endret.

Målgruppe: Alle som til daglig rådgir klienter om både privatrettslige formuesforhold, og i forhold som påvirker bedriften


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Martin Johnsen